۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۹
تسلیت به مناسبت درگذشت استاد محمد بهمن بیگی
‎سید محمد خاتمی درگذشت محمد بهمن بیگی را به خاندان محترم بهمن بیگی تسلیت گفت‫.‬ متن کامل این پیام در پی می آید‫:‬
‎به نام خدا
‎خاندان محترم بهمن بیگی
‎امروز قلب ایرانیان و دل ماتم زده عشایر از کوچ بزرگ مرد فرهنگی استاد محمد بهمن بیگی به درد آمده است‫.‬ حضور سبزش بارور کننده درخت دانش وآگاهی بود و خردش روشنی بخش مسیر زندگی سرافراز، اما پرفراز و نشیب ایل در ایران بود.
‎امروز غم هجران پدری مهربان، نه تنها دل عشایر غیور، که دل ایرانیان را پر کرده است و تنها یاد وخاطره لحظه های پرنشاط حضورش و نیز امید به ادامه راهش تسلی بخش دلهای اندوهگین است.
‎اینجانب با شما عشایر سربلند در این اندوه سنگین همدل و هم داستانم و این مصیبت را به بستگان، فرزندان و یکایک عشایر ایران و همه اصحاب فرهنگ ودانش تسلیت می گویم واز درگاه حق تعالی برای آن فقید فرزانه رحمت و مغفرت الهی آرزومندم."
‎سید محمد خاتمی
‎۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹