۱۹ آبان ۱۳۹۴
کاری که میتوانم و باید بکنم تلاش در جهت حفظ و تقویت اتحاد و انسجام است
خبرنگار خاتمی مدیا در پی انتشار اخباری درخصوص توصیه های سید محمد خاتمی در مورد عدم شرکت یکی از کاندیداهای مطرح در شمال کشور با دفتر ایشان تماس گرفته و صحت و سقم این خبر را جویا شد.
به گزارش خاتمی مدیا نظر صریح سید محمد خاتمی درباره حضور در انتخابات "اتحاد و انسجام نیروها و هماهنگی بین فعالان و مؤثران در عرصه" است.
متن کامل پاسخ سید محمد خاتمی به سوال خبرنگار خاتمی مدیا در پی آمده است:
جناب آقای خاتمی! اظهار نظری منتسب به شما درخصوص توصیه به عدم شرکت یکی از کاندیداهای مطرح در شمال کشور در فضای مجازی منتشر شده و شائبه هایی را ایجاد نموده است. فعالان عرصه انتخابات علاقمندند نظر شما را در این خصوص از زبان خودتان بشنوند.
"بسم الله الرحمن الرحیم
درخصوص سوال شما باید بگویم انتخابات متعلق به مردم است و امیدوارم زمینه حضور گسترده مردم و انتخاب مطلوب آنان از هر جهت فراهم آید. آنچه در این زمینه مهم است "اتحاد و انسجام نیروها و هماهنگی بین فعالان و مؤثران" در عرصه است. کاری که من می توانم و باید بکنم تلاش در جهت حفظ و تقویت این اتحاد و انسجام است.
آنچه این روزها احیاناً به نام من در بعضی سایت ها و به صورت عکس و پوستر در اظهار نظر نسبت به انتخابات و بعضی شخصیت ها و افراد و بخصوص در مازندران و بهشهر نشر یافته است عاری از صحت است.
امیدوارم عزیزان از سوءاستفاده از اسامی و نام ها در جهت پیشبرد و تحکیم مواضع جناحی و گروهی و بومی خود پرهیز کنند.”