۳۱ فروردين ۱۳۹۴
تکذیب دیدار سیدمحمد خاتمی با آیت الله هاشمی رفسنجانی
دفتر سید محمد خاتمی خبر دیدار وی با آیت الله هاشمی رفسنجانی را که روز گذشته در برخی رسانه ها منتشر شده بود، تکذیب کرد.
بر اساس اعلام دفتر سیدمحمد خاتمی، چنین دیداری برگزار نشده و آنچه در برخی رسانه ها آمده و مباحث مطرح شده در این خبر از جمله دروغ پردازی هایی است که متاسفانه برخی رسانه ها بدون توجه به اصول اخلاقی و پرهیز از انتشار کذب، آن را نشر داده اند.