۱۱ فروردين ۱۳۹۳
پیام سید محمد خاتمی در همایش سالانه دانش آموختگان دبیرستان های استعداد درخشان یزد قرائت شد.
همایش سالانه دانش آموختگان دبیرستان های استعداد درخشان یزد (سمپاد) در سالن هلال احمر یزد برگزار شد.
متن کامل پیام سید محمد خاتمی به این همایش بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
یزد کانون استعدادهای درخشانی است که در طول تاریخ توانسته است از دل سخت کویر و خشم و خشکی طبیعت، زندگی را با همه طراوت و شادابی و پویایی خود ایجاد کند و بسط دهد.
هوش سرشار، صبوری، توکل مثال زدنی و امید سرشار که توأم با ایمان استوار به خدا و عظمت آفرینش است یزد و یزدی را در جایگاه ممتاز قرار داده است.
جای خوش وقتی است که فرزندان شایسته این سامان که نمایندگان استعداد والا و هوشمندی عالی یزد و یزدی هستند امروز در جمعی فراهم آمده از دانش آموختگان استعداد های درخشان یزد، بیستمین گرد همایی خود را برگزار می کنند تا عهد خود را با انقلاب و ایران و با مردم شریف یزد تجدید کنند که همواره و همیشه در فکر اعتلای کشور، عظمت میهن، پویایی انقلاب و خدمت به مردمی هستند که خود را وامدار آنان و آنان را ولی نعمتان خود می دانند.
امیدوارم که یزد و در سطح بالاتر کشور و میهن از استعداد هایی که امروز به فعلیت رسیده اند و هرکدام آگاهان کاردان و صاحبان دانش و مهارت والا هستند بیش از پیش بهره مند گردد.
برای همه شرکت کنندگان در این همایش و برگزار کنندگان آن آرزوی توفیق روزافزون می کنم.
سید محمد خاتمی
فروردین  1393