۲۵ شهريور ۱۳۹۲
تکذیب خبر سایت مشرق پیرامون انتخابات خبرگان
دفتر رئیس جمهوری اسبق ایران درخصوص خبر مجعول و کذب مندرج در سایت مشرق درباره انتخابات خبرگان رهبری اطلاعیه ای صادر کرد.
متن این اطلاعیه بدین شرح است:
به نام خدا
اخیراً به صورت مکرر و سازمان یافته ای از سوی برخی سایت های مشخص که متأسفانه به جای کار خبری مأموریت عملیات روانی را از سوی برخی جریان های افراطی و امنیتی به عهده دارند، اخبار نادرستی به حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی منتسب می شود که خبر مندرج در روز 22 شهریورماه جاری پیرامون مواضع و نحوه شرکت در انتخابات در مجلس خبرگان در سایت مشرق از این دسته است. ضمن تأکید مجدد بر تکذیب این خبر اعلام می دارد پاسخگویی به شکایت خبرهایی از این دست که اساساً از جنس القائات امنیتی سیاسی هستند، ناممکن و بیهوده است و با تأسف باید گفت از پی گیری حقوقی و قضایی این قبیل مطالب نیز تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است، لذا داوری نهایی را درباره نشر اکاذیبی این چنین به محضر خداوند دادگر و ذهن هوشیار جامعه و افکار عمومی واگذار می شود.