۱ ارديبهشت ۱۳۹۲
دیدار با فرزند دکتر مهدی خزعلی
"بازداشت دکتر مهدی خزعلی که همواره وفاداری خود را به انقلاب و جمهوری اسلامی ابراز داشته و اگر انتقادی هم داشته برای بهبود اوضاع به نفع کشور و مردم بوده است؛ موجب تأسف است و امیدوارم که هر چه زودتر شاهد آزادی ایشان و دیگر عزیزان دربند باشیم. اعتصاب غذای ایشان بیشترین نگرانی را برای دوستان ایجاد کرده است، چرا که سلامتی و نشاط او که باید در خدمت کشور و مردم باشد از اهمیت برخوردار است.

محمد صالح خزعلی، فرزند دکتر مهدی خزعلی که ماه ها است در بازداشت به سر می برد در دیدار با سید محمد خاتمی گزارشی از وضعیت پدرش و نیز ادامه اعتصاب چند ماهه او ارائه کرد و نسبت به خطراتی که سلامت ایشان را تهدید می کند اظهار نگرانی کرد.
رئیس جمهوری سابق ایران همچنین در تماس تلفنی با همسر دکتر خزعلی ضمن استفسار از وضعیت ایشان و ابراز همدلی اظهار داشت که بازداشت ایشان که همواره وفاداری خود را به انقلاب و جمهوری اسلامی ابراز داشته و اگر انتقادی هم داشته برای بهبود اوضاع به نفع کشور و مردم بوده است موجب تأسف است و اظهار امیدواری کرد که هر چه زودتر شاهد آزادی ایشان و دیگر عزیزان دربند باشیم.
سید محمد خاتمی افزود اعتصاب غذای ایشان بیشترین نگرانی را برای دوستان ایجاد کرده است، چرا که سلامتی و نشاط او که باید در خدمت کشور و مردم باشد از اهمیت برخوردار است و ضمن درخواست از ایشان برای پایان دادن به اعتصاب غذا تقاضا کرد که پیام انبوهی از دوستان نگران سلامت دکتر خزعلی و علاقمندان به کشور و مردم را به ایشان برسانند.