۹ دى ۱۳۹۱
تسلیت درگذشت پدر سرکار خانم زهرا رهنورد
سید محمد خاتمی در پیامی درگذشت پدر بانوی والاگهر، اندیشور و دردآشنا، سرکار خانم زهرا رهنورد را به ایشان و همسر و همراه بزرگوارشان جناب آقای مهندس موسوی و خانواده داغدار ایشان تسلیت گفت. متن کامل این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بانوی والاگهر، اندیشور و درد آشنا، سرکار خانم دکتر زهرا رهنورد
می دانم که جان زیبا و زیبایی شناس شما که همواره انسان را خدایی خواسته اید و با غم مردم اندوهگین و با شادی آنان شادمان بوده اید، اینک در ماتم پدر بزرگوارتان تابدار است، تب و تابی که به سوزندگی آن را در حصار بلند حصر بیشتر احساس می کنید. ولی باز می دانم ایمانتان به حضرت پروردگار و توکلتان به او که بهترین یاور است جانتان را شکیبا کرده است.
من این مصیبت را به سرکار عالی و به همسر و همراه بزرگوارتان جناب آقای مهندس موسوی و نیز مادر گرانقدرتان و به همه بستگان داغدار تسلیت عرض می کنم و از درگاه حضرت باری تعالی برای آن مرحوم آمرزش و رحمت گسترده الهی و برای بازماندگان معزز صبر و اجر و سلامتی مسألت می کنم.
عمرتان دراز باد
سید محمد خاتمی
۹ دی ۱۳۹۱