۳۰ تير ۱۳۹۱
تسلیت درگذشت استاد محمد حسن گنجی
رئیس جمهوری سابق ایران، درگذشت بنیان‌گذار دانش جغرافیای نوین و هواشناسی در ایران، استاد پروفسور محمد حسن گنجی را به مردم ایران، به دانشگاهیان گرانقدر و بخصوص شاگردان و تربیت شدگان آن عزیز و به خانواده مکرم و معظم او و نیز به مردم شریف بیرجند که دامانشان پرورنده این عزیز بزرگ بوده است تسلیت گفت.
متن کامل این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
بزرگی از اهالی دانش و معرفت و از خادمان صدیق علم و دانشگاه و جامعه، حضرت استاد محمد حسن گنجی، رخ در نقاب خاک کشید و همه اصحاب فضل و فضیلت و دانش را سوگوار کرد.
من این مصیبت بزرگ را به مردم ایران، به دانشگاهیان گرانقدر و بخصوص شاگردان و تربیت شدگان آن عزیز و به خانواده مکرم و معظم او و نیز به مردم شریف بیرجند که دامانشان پرورنده این عزیز بزرگ بوده است تسلیت عرض می کنم و از درگاه حضرت باری تعالی برای آن فقید سعید رحمت و آمرزش طلب می کنم.
سید محمد خاتمی
30 تیرماه 1391

استاد پروفسور محمد حسن گنجی، استاد سرشناس جغرافیای دانشگاه تهران و بنیان‌گذار دانش جغرافیای نوین و هواشناسی روز 29 تیرماه 1391 بر اثر حادثه ای در منزل رخ در نقاب خاک کشید.
روحش شاد