۲۷ تير ۱۳۹۱
مراقب باشید در دام حیله های تفرقه افکنان و دروغ پردازان نیفتید!
سید محمد خاتمی و عبدالله نوری در نشستی ضمن بررسی مسائل جاری کشور و تأکید مجدد بر لزوم تلاش برای برون رفت از وضعیت کنونی براساس قانون اساسی و احترام متقابل همه جریان ها و گروه ها به یکدیگر، تصریح کردند: گرچه در هر جمعی ممکن است شاهد افراط و تفریط در گوشه و کنار باشیم، ولی تمامی دلسوزان انقلاب و علاقمندان به این آب و خاک با هرگونه تهدید خارجی و فشار علیه ایران مخالف اند و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی را وظیفه خود می دانند.
روز پنج شنبه، 22 تیرماه، عبدالله نوری و سیدمحمد خاتمی دیدار و گفت و گو کردند.
در این دیدار ضمن بررسی مسائل جاری کشور و تأکید مجدد بر لزوم تلاش برای برون رفت از وضعیت کنونی براساس قانون اساسی و احترام متقابل همه جریان ها و گروه ها به یکدیگر، این نکته تصریح شد که گرچه در هر جمعی ممکن است شاهد افراط و تفریط در گوشه و کنار باشیم، ولی تمامی دلسوزان انقلاب و علاقمندان به این آب و خاک با هرگونه تهدید خارجی و فشار علیه ایران مخالف اند و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی را وظیفه خود می دانند.
همچنین دو طرف بر ضرورت تلطیف فضای عمومی و رسیدن به هماهنگی براساس مصالح ملی، خدمت به انقلاب و کشور و ضرورت بازتر شدن فضای سیاسی با آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصرها و محدودیت ها تأکید نموده، تحقق این مهم را در درجه اول به نفع نظام و ملت بزرگوار و موجب تقویت پایه های اقتدار و امنیت ملی دانستند.
نوری و خاتمی همچنین اجرای همه جانبه قانون اساسی از سوی همگان، بخصوص حکومت، دفاع از حقوق مردم، حفاظت از منافع ملی و تقویت توسعه سیاسی و اجتماعی در کنار احترام به رأی و نظر جمع از سوی تمام گروه ها، بخصوص اصلاح طلبان به عنوان وظیفه ای مهم مورد تأکید  قرار داده، آزادی بیان و نقد و انتقاد را گشاینده راه ها به سوی بهروزی و اصلاح امور دانستند.
توجه به تنگناها و مسائل معیشتی مردم و مسائل تهدید کننده ی مسیر توسعه ی همه جانبه کشور، مهم ترین اولویت اصلاح طلبان اعلام شد و از رسانه ها بخصوص آن ها که ادعای التزام به ارزش های اسلامی و انقلابی دارند خواسته شد تا اصول اخلاقی را رعایت نموده، به صدق و راستی به عنوان یکی از والاترین ارزشهای دینی و اخلاقی احترام بگذارند.
سید محمد خاتمی و عبدالله نوری در پایان این نشست تصریح کردند: "راه نقد و گفت و گو نباید بسته شود و مخالفان می توانند به جای دروغ و تهمت ها، منصفانه به نقد بپردازند و با منطق و استدلال از برداشت خود دفاع کنند" و به همگان توصیه نمودند که به هیچ وجه در دام حیله های تفرقه افکنان و دروغ پردازان نیفتند.