۱۹ اسفند ۱۳۹۰
تسلیت درگذشت بانو سیمین دانشور
سید محمد خاتمی درگذشت بزرگ بانوی دردآشنای ادب و هنر و روشنگری، دکتر سیمین دانشور را تسلیت گفت، بانویی که همواره کوشید تا از دل تیرگي‌های دوران، روزنه‌ای به روشنایی بگشاید و آفریننده آثاری گرانسنگ بود و تا انسان دردمند را به عالمی بهتر رهنمون شود به دنیاداران و دنیاخواران پشت کرد و با سربلندی به دیدار معبود مهربان شتافت.

متن کامل این پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
بزرگ بانوی دردآشنای ادب و هنر و روشنگری دکتر سیمین دانشور- که رحمت خدا بر او باد!- نیز از میان ما رفت و ساحت اندیشه و قلم را سوگوار ساخت. او که پربارترین دوران عمر خود را در کنار همسر و همدل والانگر، خلاق و متعهد خود جلال آل احمد سپری کرد، همواره کوشید تا از دل تیرگي‌های دوران، روزنه‌ای به روشنایی بگشاید و آفریننده آثاری گرانسنگ بود و تا انسان دردمند را به عالمی بهتر رهنمون شود به دنیاداران و دنیاخواران پشت کرد و با سربلندی به دیدار معبود مهربان شتافت.
روانش شاد و یادش گرامی باد!
سید محمد خاتمی
۱۹ اسفند ۱۳۹۰