۱۰ آذر ۱۳۹۰
تکذیب خبر سایت جوان آنلاین
در ادامه تهمت ها و دروغ پراکنی های مستمر، اخیراً سایت وابسته به یکی از نهادها، مطلبی را مبنی بر تشویق بعضی افراد توسط سید محمد خاتمی به تحریکات و تحرکات و نامه نگاری های خاص منتشر کرده که به کلی عاری از حقیقت بوده و تکذیب می شود.
سایت جوان آنلاین در خبری که روز هشتم آذرماه منتشر کرده سید محمد خاتمی را مشوق محمد نوری زاد در اقدامات رسانه ای وی قلمداد کرده است.