۲۰ مهر ۱۳۹۰
همگان باید در مقابل برخورد خصمانه با ایران بایستند
تعدادی از دلسوزان و مسؤولان سابق و صاحب نظر در امور سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی با سید محمد خاتمی دیدار کردند. در این دیدار نسبت به موضع گیریهای جدید غرب و بخصوص آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی شد.
در پی ارائه دیدگاهها و نظرات کارشناسی امنیتی - سیاسی درخصوص رفتار منسجم و تدبیر شده سیاسی - تبلیغاتی علیه ایران و ارزیابی این رویکرد غیرمنتظره، سید محمد خاتمی اظهار داشت:
من نیز مانند شما نگرانم! به نظر می رسد که بهانه گیری ها علیه ما روز به روز بیشتر و در این اواخر تشدید شده است و چه بسا که مصارف انتخاباتی برای بعضی جریان ها در غرب و آمریکا داشته باشد.
اولاً برای کسانی که به اصل انقلاب، مصالح ملی، حقوق مردم و سربلندی ایران می اندیشند به هیچ وجه قابل قبول و تحمل نیست که قدرت ها و کسانی درصدد ضربه زدن به ایران مصالح و منافع باشند و هرگونه برخورد خشن و خصمانه با ایران مطرود است و زیان آن بیش و پیش از هر کس و هرجا متوجه مردم بزرگوار ایران خواهد بود و اقدامی است علیه کل ملت و کشور که همگان باید در مقابل آن بایستند.
ثانیاً لازم است هوشیاری خود را در برابر توطئه ها و بدخواهی ها افزایش دهیم.
ثالثا مسائل و بحث و گفت و گوها و نقد و انتقادهایی که در درون ما هست امری است داخلی و نمی تواند و نباید دست آویز توجیه دخالت بیگانگان در امور داخلی شود.
رابعاً مواضع و رفتارها و گفتارها بخصوص از سوی مسؤولان نیز باید به گونه ای باشد که بهانه ای به دست قدرت ها و جریانات بیرونی که مصالح ملی و امنیت و تمامیت ارضی ما را هدف قرار داده اند ندهد.