۲۱ شهريور ۱۳۹۰
پیام تسلیت درگذشت مادر شهید جهان آرا
سید محمد خاتمی در پیامی خطاب به حاج سید هدایت الله جهان آرا درگذشت همسر فداکر و پرهیزکار ایشان و مادر شهید قهرمان و بلند آوازه محمد جهان آرا را تسلیت گفت.
متن کامل این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حاج سید هدایت الله جهان آرا

همسر فداکار و پرهیزکار شما و مادر شهید قهرمان و بلند آوازه حضرت محمد جهان آرا و دیگر شهیدان خاندانتان که مظهر صبوری و تسلیم در برابر اراده و تقدیر حضرت حق جل و علی بود اینک به دیدار معبود شتافته است تا در کنار محمد و دیگر شهیدان بر سر خوان نعمت بی دریغ پروردگار پاداش ایمان و شکیبایی خود را دریافت کند و بر او گوارا باد رحمت گسترده خداوند.
نام محمد جهان آرا که قهرمانی ها و رشادتها و دریادلی هایش همواره در یاد ملت و مورد ستایش است جاودانه خواهد بود و گرامی باد یاد و نام همه شهیدان و دراز باد عمر جناب عالی و همه خانواده های شهیدان عزیز.
از خداوند منان برای فقیده سعیده مادر جهان آرای عزیز علو درجات و برای جناب عالی نیز که صبوری و خیرخواهی تان درخورد تقدیر است و برای همه بازماندگان معزز صبر و اجر و سلامتی مسألت می کنم

سید محمد خاتمی
21 /6 /1390