۱۳ شهريور ۱۳۹۰
پیام تبریک سید محمد خاتمی در زادروز شاعر نامور ساعد باقری
سید محمد خاتمی سالروز تولد هنرمند و ادیب نام آور و صلاح جوی آگاه و با اراده ایران، ساعد باقری را به صدور پیامی تبریک گفته، طبع وی را چشمه جوشان زیبایی و جان به جانان پیوسته اش را کانون دادجویی و انسان دوستی خواند که بندگان خدا را آزاد و سربلند می خواهد.
متن کامل این پیام را در ادامه بخوانید:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

هنر، هنر است و آنگاه زیباست که بازتاب دهنده جان ِجهان باشد و هنرمند متعهد که جان خود را در پرتو ِ زیبایی ِ مطلق، منوّر کرده است چراغ ِ راه ِ پرفراز و نشیب ِ آدمی به سوی قله کمال است که پایانی نیز ندارد و ادب فاخر این مرز و بوم در هنگامه های پر درد و رنج ، جان رنجور ملتی خدا پرست و حقیقت طلب و آزادی خواه را همواره امیدوار نگه داشته است و در دوران کنونی نیز هنرمندانی بزرگ و ادیبانی مؤدب و ادب پرور بار سنگین دفاع از حقیقت و راستی و رسواگری ِ زشتی و تاریکی را از جمله در پاس داشت انقلاب ِ بزرگ ِاسلامی و ارزشهای والای آن بر دوش کشیدند .

و کیست که بتواند درخشندگی نام "حضرت ساعد باقری" را در سیاهه بلند هنرمندان و ادیبان و صلاح جویان آگاه و با اراده این مرز و بوم نبیند؟

طبع این عزیز چشمه جوشانی است که از آن زیبایی می تراود و جان ِ به جانان پیوسته اش کانون ِ دادجویی و انسان دوستی است. او بنده خوب ِخداست که بندگان خدا را آزاد و سربلند می خواهد.

"زادروز ِ" او که بر همه ما مبارک باد بهانه ای است برای عرض ِ ادب و احترام به وی و همه بزرگان و بزرگوارانی که باقری ِعزیز آنان را همراهی کرد یا همراه با او حماسه سرای عزّت ِآیین و ایران و انسان بوده اند .

سیّد محمّد خاتمی
سیزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود