درباره سایت  |  نقشه سایت  |  گزارش اشکال در سایت امروز، جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸
RSS RSS چیست؟ 
 
 
   حضور سید محمد خاتمی در جبهه های دفاع مقدس
 
 
  
۳۰ شهريور ۱۳۹۰ چاپ | ارسال
جنگ تحمیلی و گفت و گوی تمدن ها
"جنگ زشت است و چندش آور و ویرانگر و ما که جنگ را در بامداد روز تازه تاریخیمان یعنی پیروزی انقلاب و امید به آینده آزمودیم و هشت سال آن را تحمل کردیم می توانیم زیانباری آن را نیز درک کنیم. ما آغازگر جنگ نبودیم و موضعمان دفاعی بود و ایستادیم و از این بابت شرمسار نیستیم و شرمساران کسانی هستند (یا باید باشند) که امان و امنیت منطقه را بریدند و به این جنگ نکبت بار دست یازیدند."

سید محمد خاتمی در آستانه سالروز آغاز جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس در یادداشتی ایران سرفراز را نه تنها قهرمان عرصه دفاع مقدس قهرمان، که قهرمان آشتی و صلح مبتنی بر عدالت خواند.
متن کامل این یادداشت را در ادامه بخوانید

به نام خدا

۳۱ شهریور، روز آغاز یورش همه جانبه حکومت عراق به ایرانی بود که تازه از طوفان یک انقلاب بزرگ به ساحل آرامش و امید چشم دوخته بود و می بایست سازمان و سامان متناسب با خواستهای بلند یک ملت آزاده را بیابد. و شاید صدام و حامیان او در این پندار که وضع ایران آشفته و در نتیجه آسیب پذیر است این جنایت را که منشاء خسارتهای فراوان به دو کشور و ملت ایران و عراق شد صورت گرفت.
زشتی تهاجم، اشغال، تجاوز و ویرانگری اما در برابر، زیبایی پایداری، سربلندی و دفاع از کرامت انسان و تمامیت ارضی و سرافرازی ایران و انقلاب را نیز داشت.
جنگ زشت است و چندش آور و ویرانگر و ما که جنگ را در بامداد روز تازه تاریخیمان یعنی پیروزی انقلاب و امید به آینده آزمودیم و هشت سال آن را تحمل کردیم می توانیم زیانباری آن را نیز درک کنیم. ما آغازگر جنگ نبودیم و موضعمان دفاعی بود و ایستادیم و از این بابت شرمسار نیستیم و شرمساران کسانی هستند (یا باید باشند) که امان و امنیت منطقه را بریدند و به این جنگ نکبت بار دست یازیدند.
ایران اگر در دفاع مقدس قهرمان بود، قهرمان آشتی و صلح مبتنی بر عدالت نیز بود.
نماینده این ملت با افتخار و با صدایی بلند در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از گفت و گو به جای زور و از مهربانی به جای خشونت سخن گفت و چه خوب این سخن شنیده شده و روز ۳۰ شهریور پیشنهاد مطرح شده به تصویب رسید.
سخنان خوب و نغز که انسان را به راستی و نیکی و والایی می خواند در تاریخ کم نبوده است،‌ اما اینگونه نیست که هر سخنی به خوبی شنیده شود و طنین آن در گوش تاریخ بپیچد و ایجاد امید و حرکت کند.
در تاریخ لحظاتی است که جانهای عطشناک سخنی را می شنوند و این شنیدن بسیار مهم و تعیین کننده است. گفت و گوی فرهنگ ها و تمدن ها در آن لحظه تاریخی شنیده شد و ندادهنده می گفت سرمشق و الگوی رابطه و زندگی در جهان به هم پیوسته کنونی چیزی جز ستیز و سلطه و جنگ و اشغال و کشتار و تحقیر انسان نیست و باید دگرگون شود. "زبان" و "کلمه" که بارزترین تجلیگاه وجود آدمی است مناسب ترین بستر ارتباط است، به شرط آنکه سبب تعارف و تفاهم شود. "گفت و گو" (یا دیالوگ) اکسیری است که می تواند و باید دشمنی را به همدلی و تقابل را به "همزیستی" مبدل کند. تمدن ها و فرهنگ ها نه به اختیار یکایک انسان ها پدید می آیند و نه حذف یا هضم آنها در آنکه زور و قدرت تسخیر بیشتر دارد ممکن است. اما می توان عناصر مشترکی را در همه آنها یافت و آن را مبداء حرکت همراه و تفاهم قرار داد و به سوی:
اولا روشن تر کردن چهره حقیقت که همواره دیدار می نماید و پرهیز می کند
و ثانیا دست یابی به راه کار مشترک برای بهبود وضع زندگی و فراهم آوردن امکان بهره گیری همگان از مزایای آن حرکت کرد.
گفت و گو بدان گونه که مطرح شد بخصوص در هنگامه هیاهوی توهم "برخورد تمدن ها" و پندار نا استوار "پایان تاریخ" طنینی شگفت انگیز هم در عرصه رسمی سیاست و ارتباطات جهانی داشت، بدان گونه که این پیشنهاد با اتفاق آراء در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و هم طنین خوش آهنگ این پیشنهاد در مجامع علمی، اندیشگی، فرهنگی و روشنفکری و همه محافل دردآشنا اعم از اسلامی و غیراسلامی شگفت انگیز بود.
شاید کمتر موضوعی چون گفت و گوی تمدن ها و فرهنگ ها باشد که نسبت به آن ایجاد دهها کرسی و شاخه و شعبه در دانشگاههای معتبر جهان و دهها سازمان و سامان گفت و گویی رسمی و غیررسمی و صدها کتاب و مقاله و پایان نامه دانشگاهی و دهها گردهمایی بین المللی و عطف توجه سازمان های معتبری چون یونسکو و سازمان کنفرانس اسلامی و … در پی داشته باشد.
در این مورد اگر افتخاری است (که هست) نصیب ملت بزرگ و سرفراز و مؤمن و آزادی خواه ایران است که به نام او و با تکیه بر پیشینه درخشان فرهنگی و تاریخی و پیشتازی او در دوران جدید در آزادی خواهی و استقلال طلبی و پیشرفت جویی این پیشنهاد مطرح شد.
گرچه بخصوص بعد از حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر فضای پیدای جهانی بیشتر فضای جنگ و خشونت و افراط و دائره بسته جنگ علیه ترور و ترور علیه جنگ افروزان و نفرت پراکنی چه از سوی دولتها و چه جریانهای خشونت گرا بوده است ولی در پس لایه های نه چندان ضخیم نارواداری و خشونت گرایی و زورآزمایی، خواست صلح بر پایه عدالت و امنیت فراگیر و توجه به کرامت انسانی (هر انسانی) که گفت و گوی تمدنها راه گشا به سوی آن بوده است روز به روز نیرومندتر می شود و این همه خود حجت موجه است بر ترجیح صلح بر جنگ، آزادی بر سرکوب و خودکامگی، و کرامت آدمی بر تحقیر او.
و چنین باد!

سید محمد خاتمی
سی شهریور ۱۳۹۰
 
 
تعداد بازدید: ۲۷۸۱۸ چاپ | ارسال
 
 
 
دیدگاه خود را ارسال نمایید.
 
 
 
 
 
 
 
 
نظرات | 25نظر چاپ نظرات
 عمرن اگه بگم  |  ۳۱ خرداد ۱۳۹۲,۱۳:۵۴:۱۸
رهبر آینده ای
شاه برازنده ای
باج به ترک و تازی
مده که پاینده ای
خبثان جهودان مخر
وگرنه بازنده ای
فتنه ی دزدان مبر
بدان که داننده ای
یار خدا باش و کن
خدایی و بنده ای
مزدا بخواهی شدن
چو مهر ورزنده ای
بر تخت طاووس پای
هر یک تنابنده ای
که شاه شاهانشان
گردی که گردنده ای
دریا و کوه نوری
مهتاب تابنده ای
شمس الحق آیدت باز
گر عشق بازنده ای
بخشیم روشنایی
گر دل پذیرنده ای
تا در دلت نشستیم
دیدیم بیننده ای
اما نه مستی ای جان
بل هوش دارنده ای
تا آنکه مست گردید
میدان که گردنده ای
میگرد و جام گردان
ساقی هلا خنده ای
خوش خند و خلق را نیز
خندان که شاهنده ای
میبار و می بباران
سید تو بارنده ای
هم از تو ذوق دارند
هم ذوق دارنده ای
پس می بنوش و نوشان
تا بیخ غم کنده ای
هر یک نفر چو مستند
شاهی که مستنده ای
پس هر خدا تو هستی
دادار و هستنده ای
پس ای خدای مستان
نوشان چو نوشنده ای
شک نیست ای خداوند
خود تو خداونده ای
من نیز با تو بودم
تا هم تو دارنده ای
ما را بگیر از خویش
تنها تو تا زنده ای
 
 hossein sajed  |  ۱۲ اسفند ۱۳۹۰,۲۱:۴۴:۲۳
Be shoma Aftekhar Mikonam
 
 محمدمهدي وفامهر  |  ۱۵ آذر ۱۳۹۰,۱۸:۲۶:۴۱
موسوي زنده باد خاتمي پاينده باد.
 
 Fereshte rahbari  |  ۱۲ آذر ۱۳۹۰,۰۴:۱۳:۱۴
Dige hata nemitonam neveshtehatoono bekhonam chra ke nemitonam tahamol konam in hahme jafa'ro, rasti age baz'ham namei be farda menenveshtid ,bazham az omid migoftid? Ba in hame en'sanhaee bifekr che bayad kard?
 
 فریدی  |  ۷ آذر ۱۳۹۰,۰۱:۴۷:۳۶
سلام سید عزیز
اسمتون - نامتون - یادتون - خندتون - صبرتون - وعشقتون به مردم همیشه توی ذهنمون نقش بسته بزرگوار دوستت داریم . همیشه کنارتون وباهتون میمونیم . زنده باد خاتمی زنده باد ایران اسلامی . ایرانی بدون نیرنگ و فساد بدور از حق خوری و اختلاس .
 
 آرمان ش  |  ۸ آبان ۱۳۹۰,۰۲:۱۸:۱۷
خاتمی: بعد از من کسانی خواهند امد که عمل خواهند کرد و شما نتیجه عملشان را خواهید دید.
اون کسان آمدن عمل هم کردن .

من اون زمان حق رای هم نداشتم اما یک سوال چرا ملت ما صبح مرگ بر مصدق و عصر زنده باد مصدق هستند. همونها که شما رو واداشتند به این جواب زیبا و تاریخی امروز زنده باد خاتمی هستن. چرا؟؟؟ چرا ما ملت قدر دان زحمات زحمت کشانمون نیستیم؟؟؟ با این وضع میشه امید داشت به آبادی ؟؟؟ این سوالها ذهن من رو درگیر کرده .من از شما بابت قدرناشناسی ها عذر می خوام.
 
 ناشناس  |  ۲۵ مهر ۱۳۹۰,۲۰:۳۶:۰۱
خداوندا تازه میفهمم عدالت (یعنی هر چیز جای خودش باشد) چه موهبت بزرگی از جانب خداوند است و نبودش چه خسرانی خدا ونداآیا
خاتمی ها در جای خودشان هستند
 
 hamid lavasani  |  ۱۵ مهر ۱۳۹۰,۰۹:۲۶:۲۷
با درود برحق پویان،و حقجویان،جنگ بر ملت ما تحمیل شدومردم جانان به دفاع برخاستند،اما دیپلماسی مسئولین کارائی لازم درگرفتن حق ملت ایران ومضلومیت اورا نداشت،جنانچه درحال حاضر ندارد،
 
 محمد احمدی  |  ۱۵ مهر ۱۳۹۰,۰۱:۲۱:۴۹
سلام
نامه ای برای فردایت دیروز که خواندم نفمیدم، ولی امروز...
دلم برات تنگ شده
 
 سعید  |  ۱۳ مهر ۱۳۹۰,۱۴:۵۸:۳۲
درود فراوان بر سید محمد خاتمی سردار فرهنگ و ادب
گفتگوی تمدن ها راهی برای نجات بشریت از چنگال جنگ و خون ریزی
 
 توحید غریبی دانشجوی کارشناسی ارشد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  |  ۱۲ مهر ۱۳۹۰,۱۵:۲۶:۲۶
با سلام وتقدیم احترامات مبسوط آقای خاتمی عزیز با اشتیاق منتظر روزی هستیم که مردم ایران که همیشه قربانیان جنگ بین لیبرال دموکراسی و اسلام افراطی بوده اند آزاد شوندو با اعتقادات وتدابیر ارزشمند و انسان دوستانه مردان بزرگی مثل جنابعالی به واسطه همت و پشتکارو حمایت همه جانبه ما دانشجویان انشا ا... به
سر منزل مقصود برسیم...ما دانشجویان علوم پزشکی تبریز همیشه از شما حمایت کرده و خواهیم کرد..

با سپاس..
 
 ناشناس  |  ۱۰ مهر ۱۳۹۰,۲۱:۳۱:۴۹
سرآن ندارد امشب که بر آید آفتابی
دوستت داریم عزیز
 
 ناشناس  |  ۷ مهر ۱۳۹۰,۰۹:۰۱:۰۷
سلام آقای خاتمی.
شما تنها کس و امید در طول زندگی جوان ها بودید و هستید و تنها دلخوشی جوان های این کشور به حضور شما است. حضور شما باعث گرمی زندگی در کشور می شود والا همه دق می کردند.
شما کسی هستید که در ایران زود ظهور کردید ای کاش مردم ایران توانایی و قدر ت درک شما و سخنان بسیار بالاتر از حد جهان شما را داشتند و داشته باشند.
درود بر مرد صلح جهان که جهانیان هم حرفتان را درک نکردند.
 
 ناشناس  |  ۵ مهر ۱۳۹۰,۰۸:۵۳:۴۳
پاینده باشید
 
 ناشناس  |  ۴ مهر ۱۳۹۰,۰۸:۳۱:۰۲
به امید ریاست جمهوری شما، چون هیچ کی شما نمیشه...
 
 ناشناس  |  ۴ مهر ۱۳۹۰,۰۸:۳۰:۱۶
مثل همیشه زیبا بود.

کاش قدر شما را میدانستیم
 
 ناشناس  |  ۴ مهر ۱۳۹۰,۰۸:۲۹:۳۷
آقای خاتمی پاینده باشی
 
 ناشناس  |  ۴ مهر ۱۳۹۰,۰۵:۱۳:۲۸
این جمله رو این روزها چندبار شنیده ایم که اگر اصلاحات ادامه می یافت امروز به جای ترکیه ،ایران الگو ی جنبش های منطقه بود واقعیت این است که جوانان مسلمان والبته ایرانی همانطور که دکتر نصر در کتاب اسلام وتنگناهای انسان متجدد می نویسد هر روز ودر هر لحظه زندگی در حال تلاش برای ساز گار کردن باورها ی اسلامی- سنتی خود با دنیای مدرن است در همه عرصه ها حتی جزییات سبک زندگی . شایدجاذبه گفتمان اصلاحات و شخص جنابعالی برای جوانان هم موفقیت دربرقراری این سازگاری باشد .با این حال به نظر میرسد درست تر این است که ما با *امواج هشیاری اسلامی* مواجهیم (یا باید باشیم) طبیعی است که جوانان مسلمان منطقه هشیارانه از بین قرایت های موجود از اسلام به تدریج آن را انتخاب می کنند که ضمن پایبندی اصیل وصادقانه به دین با دنیای مدرن هم سازگارتر باشد .امید وارم شعارانتخاباتی اصلاح طلبان در آینده نزدیک *ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه *باشد.
 
 روح الله(دانشجو)  |  ۳ مهر ۱۳۹۰,۲۰:۴۰:۴۲
در هیاهوی زمان گوهر ارزشمند جامعه عقلانیت است وسیاستمدار حکیم و خوش فکر ما سید محمد خاتمی تنها نجات دهنده اوضاع فعلی ایران است که با عقلانیت پیش میرود
 
 ناشناس  |  ۳۱ شهريور ۱۳۹۰,۲۳:۴۵:۱۱
"ماراسریست با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم برآن سریم"

ایام به کام ودر پناه حضرت حق پیروز باشید.
 
 متین  |  ۳۱ شهريور ۱۳۹۰,۲۲:۵۳:۱۷
سلام انشاالله حال واحوال همشهری ما خوب شده باشد و به دفترشان برگشته باشند هر چه شما کردید و این سید بزرگوار کشور ما.
 
 ناشناس  |  ۳۱ شهريور ۱۳۹۰,۲۲:۴۶:۴۸
تنها كسي كه عكسش هنوز توي كيف پولم هست.
اولين كسي كه مردم بهش گفتن دوستت داريم.
اولين كسي كه گفت زنده باد مخالف من
كسي كه حرفاي چهار ده سال پيشش رو الان كشف كردند
وقتي يه چيزي ازش مي شنويم آروم ميشيم، با اون چهره زيبا و دلنشينش...
به بچه هام ميگم كي بودي و من چقدر برات گريه كردم، براي مظلوميتت، براي بزرگواريت...
بهشون ميگم بهترين سالهاي زندگيم، 76 تا 84 بود.
چي مونده برام جز دعا كردن براي وجود نازنينت...و براي بازگشتت...
.
.
.
.
.
خاتمي دوستت دارم وحشتناك...
يك جوان دانشجو
 
 علي  |  ۳۱ شهريور ۱۳۹۰,۲۱:۱۱:۰۹
دلم تنگه سيد، براي خيلي چيزا، يكيش شور و هيجان سياسي در دوران رياست شما.
 
 ناشناس  |  ۳۱ شهريور ۱۳۹۰,۱۰:۱۵:۳۲
کاش یک روز عقل و درایت و وطن پرستی شما در هیاهوی این قهرمان بازی ها بر همگان روشن شود.چقدر زیبا بود.
دوستت داریم خاتمی نازنین
 
 جمشید کیان فر  |  ۳۰ شهريور ۱۳۹۰,۱۵:۳۴:۱۷
هشت سال جنگیدن آنهم برای دفاع واقعا مقدس است .اما جنگ را خواسته یا نا خواسته نعمت نامیدیم وامروز از برکات آن نعمت بدین روزیم.ا
 
 
چاپ نظرات
 
آرشیو
جستجو براساس تاریخ
 
تازه‌ترین یادداشت‌ها
۱۶ آذر ۱۳۹۵
سیدمحمدخاتمی در پیامی به مناسبت روز دانشجو عنوان کرد: رسالت امروز دانشجویان، نقد درست و سنجیده از "قدرت"
۵ تير ۱۳۹۵
سید محمد خاتمی در واکنش به حقوقهای غیرمتعارف مدیران: مسؤولان نظام از ملت پوزش ‏بطلبند.‏
۱۸ خرداد ۱۳۹۵
یادداشتی برای امروز ۱۸ خردادماه ۱۳۹۵ مصادف با اول ماه مبارک رمضان
نمایش تمام یادداشت‌ها »
  سید محمد خاتمی , رئیس جمهور, Mohammad khatami, khatami , khatami.ir, president , sayyid mohammad khatami,