درباره سایت  |  نقشه سایت  |  گزارش اشکال در سایت امروز، يكشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۸
RSS RSS چیست؟ 
 
 
  دیدار با اعضای شورای سیاستگزاری ستاد 88  |  عکس از: علی اصغر خاکساری
 
 
  
۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۸
فوراً ما را متهم نکنند که مراد شما تقلب در انتخابات و جابجا شدن آراء است

نگرانی ما از برگزاری انتخابات، بالضروره به معنای ریختن رأی باطله به نام فردی خاص یا نخواندن آراء نامزدی دیگر نیست. مراد ما از این ابراز نگرانی این است که اگر کسانی پیدا شوند که احساس وظیفه کنند تا برخلاف خواست مردم و برای اینکه به گمان خویش در پیشگاه خداوند سربلند باشند مانع از حضور مردم یا تأثیر آراء مردم شوند، دست اندرکاران انتخابات باید از تک تک آراء مردم در مقابل این افراد صیانت کنند. مراد ما از آزادی انتخابات بیشتر به قبل از انتخابات بر می گردد تا مرحله شمارش آراء. نابرابری امکانات برای ما مشکل ساز شده است. فوراً ما را متهم نکنند که مراد شما تقلب در انتخابات و جابجا شدن آراء است. البته موضوعات مهم دیگری هم هست.
سید محمد خاتمی در دیدار با اعضای شورای سیاستگزاری ستاد 88، ضمن تبریک روز معلم به تمامی معلمان ایران گفت: هنوز هم وقتی در مقابل معلم، خودم را همان شاگردی می دانم که آغاز حیات معنوی و اجتماعی خود را مرهون حضور در پیشگاه او است. انسان هر چه دارد، از معلمان است؛ قشر تأثیرگذاری که همواره با مشکلات فراوان مادی و معنوی رو به رو بوده اند و متأسفانه این مسأله کمابیش در تمامی دولتها وجود داشته است.
رئیس جمهوری سابق ایران در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص انتخابات پیش رو گفت: آنچه برای من در این مرحله بسیار شگفت انگیز و امیدبخش بود، پیدایش حرکتها و جنبشهای سامان یافته خودجوش، برنامه ریز و متفکر، با احساس مسؤولیت بسیار بالا بود.
یکی از مسائلی که پیش تر هم عرض کرده ام این است که به خاطر تاریخ و ذهن استبداد زده جامعه ایرانی، قدرت مشروع و متمرکز، تشکل ها را رقیب خود می داند، نه بستری که باید پایه های قدرت بر آن استوار گردد و چون امکانات قدرت متمرکز همواره بیشتر است، عرصه برای فعالیت تشکلها تنگ می شود. از سویی علی رغم تمام پیشرفتهای فرهنگی و سیاسی که در قیاس با سایر کشورهای اسلامی و بخصوص همسایگانمان در خاورمیانه داشته ایم، هنوز جامعه ما تشکل ها را به طور کامل از خود نمی داند و به درستی از آنها پشتیبانی نمی کند.
مانع سوم هم شکل ارتباط تشکل ها با جامعه است. مادام که این رابطه به هر دلیلی برقرار نشود، تشکل ها به گیاه گلخانه ای بدل می شوند که امکان رشدی محدود دارند و بسیار آسیب پذیر خواهند بود.
نبود تشکلها یا فراهم نشدن بستر رشد و تقویت آنها دموکراسی نوپا را در جوامع بسیار متزلزل می کند.
من پیدایش این جریان با مسؤولیت و آگاه که در عین حال که یک حزب مشخص نیست یا از تشکلی معهود برنیامده، آمادگی پرداخت هزینه را هم دارد بسیار مبارک و خجسته می دانم. در اینکه گرایشات متفاوتی در درون این جریان ها وجود دارند، تردیدی نیست. پیدایش جریاناتی که هویت خود را به احزاب موجود گره نمی زنند و با موجودیتی مستقل فعالیت های خود را تعریف می کنند و تأثیرگذار هستند، پدیده ای درخور توجه است.
ستاد 88، موج و یاری گروههایی بودند که شکل گرفتند و توانستند فعالیت خود را ادامه دهند. گرچه فلسفه وجودی آنها با حادثه ای گره خورده که در یک مقطع زمانی خاص رخ می دهد و ادامه نمی یابد، اما این حادثه برای ایران سرنوشت ساز است و این تشکل ها خود را با این امر سرنوشت ساز پیوند می دهند و این نشان از حساسیت آنها به سرنوشت جامعه دارد.
ما چه کاری باید انجام دهیم تا این جریان ها پویا باشند؟
پیدایش چنین جریاناتی باید توأم با تعریف هویت مستقل و برنامه ریزی برای آینده آن باشد. باید همواره این را در نظر داشت که آیا ما بعد از انتخابات که انگیزه ای بسیار قوی برای جمع شدن در کنار هم است و ان شاء الله با موفقیت برگزار خواهد شد می توانیم اهداف دراز مدتی را برگزینیم و با بازنگری در این جریان آن را به یک جریان اجتماعی پویا و ماندگار بدل کنیم؟
حضور فعال 35 هزار نفر در قالب ستاد 88 و چند صدهزار نفر تحت عنوان موج سوم و چندین هزار نفر در یاری پدیده ی بسیار مهمی است و به نظر من از انتخابات و نتیجه آن هم مهم تر خواهد بود. رشد و بارور شدن این پدیده و تداوم آن به طور قطع بسیاری از مشکلات موجود در عرصه حیات اجتماعی ایران را مرتفع خواهد کرد.
سید محمد خاتمی در ادامه به سیر مسائل انتخاباتی در چندماه گذشته اشاره کرد و گفت: ستاد 88 بعد از مسائل اسفندماه نوعی دلخوری را تجربه کرد که خوشبختانه منجر به سرخوردگی نشد و خیلی زود با تدبیر، نشاط خود را بازیافت و با نگاه به هدف اصلی خود بر دلخوری ها فائق آمد و به سرعت خود را جهت داد و بی آنکه لطمه ای ببیند و شاهد ریزشی وسیع باشد توانست جایگاه و نقش برجسته خود را در صحنه نو بیابد. این مسأله ما را به آینده این جریان امیدوار می کند.
همه ما باید به این بیاندیشیم که چگونه می توان این جریان را بارور تر کرد و ان شاء الله پس از انتخابات بتوان از این جریان نوپا ولی استوار و پویا در جهت سایر اهداف جبهه اصلاحات بهره گرفت.
خوشبختانه انتخابات علی رغم تمامی مشکلات و نگرانیهای جدی که در روند برگزاری آن وجود دارد هنوز هم در کشور تعیین کننده است.
ایران جمهوری اسلامی را برگزیده و در این چارچوب برای انتخابات و تأثیر مستقیم مردم بر سرنوشتشان احترام قائل است. این مهمترین اصل در عرصه حیات اجتماعی ما بوده است. یکی از مهمترین محورهای اصلاح طلبی نیز احترام به حقوق مردم، از جمله حق حضور مؤثر مردم در صحنه، برخورداری از آزادی های مشروع، پاسخگویی قدرت متمرکز در مقابل مردم و برآمدن قدرت از آراء مردم است. برداشت جنبش اصلاحات از انقلاب اینچنین است و این از دیدگاه ما عین اصولگرایی در عرصه حیات اجتماعی است.
اما رویه های موجود، در بسیاری از جاها با این اصل انقلاب و حتی با روح قانون اساسی در تعارض است. این رویه ها در بسیاری موارد به صورت قانون در آمده اگرچه با روح قانون اساسی و خواست تاریخی مردم در تعارض است اما شکل قانونی به خود گرفته است. قانون اگرچه مورد احترام ما است، اما اینکه تحت عنوان نظارت محدودیتهایی ایجاد کنیم و معترضین به آن را هم نزد دست اندرکاران این محدودیت ها به دادخواهی بفرستیم به هیچ وجه با اصول قانون اساسی و معیارهای انقلاب و راه امام سازگار نیست و صداهایی که با نیت اصلاح و تغییر این ساز و کارها بلند می شوند، با رویکرد دفاع از قانون اساسی و آرمانهای امام و انقلاب است.
نگرانی ما از برگزاری انتخابات، بالضروره به معنای ریختن رأی باطله به نام فردی خاص یا نخواندن آراء نامزدی دیگر نیست. اگرچه در همه جای دنیا ممکن است این مسائل پیش بیاید. مراد ما از این ابراز نگرانی این است که اگر کسانی پیدا شوند که احساس وظیفه کنند تا برخلاف خواست مردم و برای اینکه به گمان خویش در پیشگاه خداوند سربلند باشند مانع از حضور مردم یا تأثیر آراء مردم شوند، دست اندرکاران انتخابات باید از تک تک آراء مردم در مقابل این افراد صیانت کنند.
مراد ما از آزادی انتخابات بیشتر به قبل از انتخابات بر می گردد تا مرحله شمارش آراء. بر فرض که رأی گیری با دقت انجام شود و حتی یک رأی هم جابجا نشود؛ اما آیا قبل از آن زمینه عرضه افکار و دیدگاههای کاندیداها به جامعه برابر است؟
شاهدیم که تمامی امکانات مادی، معنوی، اجرایی و اداری در اختیار گروه خاصی است و با این وضع آنها نیازی به داشتن ستاد ندارند. اما در مقابل عده ای در محرومیت کامل به سر می برند و حتی برای یافتن محلی برای سخنرانی در تنگنا قرار می گیرند و در معدود جاهایی که امکان سخن گفتن پیدا می کنند، شلوغی و ناامنی را تجربه می کنند.
سؤال اینجا است که سایر کاندیداها چطور باید حرف خود را به مردم منتقل کنند؟ مهم ترین محمل برای رساندن پیامها به گوش مردم صدا و سیما است. اگر تمام رسانه های موجود را با مخاطب چند ده میلیونی صدا و سیما مقایسه کنیم و امکانات وسیعی که در اختیار دارد و بدون دغدغه هزینه مطالب در تیراژ گسترده ای تحت پوشش قرار می گیرد می بینیم تمام مطبوعات موجود با گرایش های مختلف عملاً بیش از 200 هزار نفر را نمی توانند تحت پوشش قرار دهند.
این نابرابری امکانات برای ما مشکل ساز شده است. تأکید ما بر اینکه انتخابات باید به درستی برگزار شود هم در همین زمینه است. فوراً ما را متهم نکنند که مراد شما تقلب در انتخابات و جابجا شدن آراء است. البته موضوعات مهم دیگری هم هست. افرادی که در محل صندوقها حضور دارند هم نقش تعیین کننده ای خواهند داشت و مسلماً باید انسانهای بی طرفی باشند و ما تردید داریم در همه صندوق ها امکان حضور افراد بی طرفی مهیا باشد.
قانون مشخص کرده است که معتمدان جامعه باید مجریان انتخابات باشند. وزارت کشور تدارک کننده انتخابات است و از نظر تئوریک این مسأله مشخص است، اما آیا معتمدان، به عنوان انسانهای بی طرف یا افراد مرکب از همه گرایشات موجود با سلامت نفس و صداقت انتخاب می شوند؟ اگر اینگونه بود که ما مشکلی نداشتیم. این مسائل جداً باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
البته در دولت اصلاحات هم در جاهایی کوتاهی هایی بوده یا در مواردی نتوانستیم بعضی مسائل را به درستی انجام دهیم.
اما هرچه باشد با همه این اوصاف یک راه بسته نیست و آن هم حضور مردم است. حضور مردم می تواند همه معادله ها را بر هم بزند. سقف رای در یک طرف این رقابت در حدی است که در غیبت مردم یا حضور کمرنگ آنها همین میزان آراء می تواند کارساز باشد.
علی رغم تمام امکاناتی که برای تبلیغات پرهزینه و غیرعادلانه این طیف خاص بسیج شده و غیرعادلانه و بعضاً غیرقانونی است، اما همه می دانند که آراء این طیف دارای سقفی است که با تمامی این هزینه ها امکان ندارد بالاتر از آن برود. این سقف در حدی است که تنها در غیبت مردم یا حضور کم رنگ آنها می تواند کارگر بیافتد؛ ودر صورت حضور جدی و حداکثری واجدین شرایط این سقف نتیجه ای را برای آنها رقم نخواهد زد و لذا تلاش همه ما باید ترغیب مردم برای مشارکت حداکثری در انتخابات باشد. تاریخ هم نشان داده که هرگاه مردم با اشتیاق به صحنه آمده اند و رأی خود را اعلام کرده اند نتیجه انتخابات خلاف میل این عده بوده است.
امروز باید هدف اصلی همه ما این باشد که مردم وارد صحنه انتخابات شوند. چند صد هزار نفری که در قالب گروه 88 و تشکلهای مشابه در عرصه ملّی فعال هستند می توانند نقش تعیین کننده ای داشته باشند. اینترنت هم اگرچه کاربران خاصی دارد و تمامی رأی دهندگان را در بر نمی گیرد، اما به خاطر سرعت انتشار و توانی که در تزریق آگاهی به جامعه دارد بسیار مهم است.
سید محمد خاتمی در فراز دیگری از صحبت های خود به موضوع اجماع اصلاح طلبان اشاره کرد و گفت: اگر حضور مردم کمرنگ و انتخابات بی رونق باشد، حتما تعدد کاندیداها مضر است. امیدوارم با تدبیر و دوراندیشی که بزرگان ما دارند ان شاء الله نگرانی از این بابت نباشد. صحبت از این نیست که یک نفر شایسته تر از دیگری است. همه شایسته و خوب هستند.
بر همین اساس من فکر می کردم در موقعیت موجود لزومی ندارد با بودن مهندس موسوی در صحنه بمانم. دوستان هم باید سعی کنند که نگرانی ها در جامعه کاهش یافته و همه با هدف موفقیت تفکر اصلاح طلبی در انتخابات پیش بروند. امیدوارم نتیجه این انتخابات طوری باشد که فردا حسرت نخوریم. چه دیگران این حسرت را به ما تحمیل کرده باشند، چه بی برنامگی خودمان مسبب آن باشد.
در ابتدای این دیدار سید شهاب الدین طباطبایی، رییس ستاد 88 به تشریح وضعیت موجود و چگونگی حمایت این ستاد از مهندس موسوی پرداخت.
در ادامه نیز تنی چند از اعضای ستاد 88 به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
در ابتدای این دیدار سید محمد خاتمی به عضویت افتخاری ستاد 88 درآمده و هم زمان وب سایت ستاد 88 نیز به دست وی آغاز به کار کرد.

 
 
تعداد بازدید: ۲۶۱۷۴

 
آرشیو
جستجو براساس تاریخ
 
تازه‌ترین خبرها
۱۵ مرداد ۱۳۹۸
سیدمحمد خاتمی: چرا اتهام سیاسی یا مطبوعاتی، جرم امنیتی تلقی می‌شود؟ چرا اخطار قانون اساسی داده نمی‌شود؟
۱ مرداد ۱۳۹۸
گفت‌وگو یا فاجعه؟ سرمقاله گاردین به قلم سید محمد خاتمی
۲۹ تير ۱۳۹۸
سیدمحمد خاتمی: تشکل‌های اجتماعی می‌توانند توقعات جامعه را تنظیم کنند
نمایش تمام خبر‌ها »
  سید محمد خاتمی , رئیس جمهور, Mohammad khatami, khatami , khatami.ir, president , sayyid mohammad khatami,