درباره سایت  |  نقشه سایت  |  گزارش اشکال در سایت امروز، چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸
RSS RSS چیست؟ 
 
 
 
 
  
۱۵ شهريور ۱۳۹۶
سیدمحمد خاتمی: نخبگان ما به جای دعوا بر سر قدرت، به فکر ارتقای فرهنگ جامعه باشند

رییس بنیاد باران، ایجاد فرهنگ متناسب با خواست و مصلحت تاریخی جامعه یعنی مردم سالاری سازگار با دین را از رسالت‌های مهم احزاب امروز دانست و بر ضرورت تقویت احزاب تاکید کرد.
سیدمحمد خاتمی در دیدار با اعضای حزب ندای ایران با اشاره به اسلام علوی و جعفری بر دو پایه عقلانیت و عدالت استوار است، گفت: این مکتب، مکتبی است که به عقل انسان، اعتنا و انسان را هم به تفکر و تعقل دعوت می‌کند و هم به عدالت که جزو اصول مذهب تشیع است. عدل نه تنها به معنی عدل الهی، بلکه عدل در عرصه‏ی حیات اجتماعی. امروز مفتخریم که به نام آن مکتب، الگوی تازه‌ای برای انسان عرضه شده که در عین برخورداری از مزایای دستاورد بشر در طول تاریخ و مبارزات انسانها، جنبه‌هایی که بشر برای زندگی خوب و حیات طیبه نیاز دارد را نیز لحاظ می کند و معتقدیم جمهوری اسلامی، این رویکرد و این جهت را دارد؛ گرچه گفتمان جمهوری اسلامی در کشمکش‌های سیاسی و فقهی، تبیین درستی نشده است اما باید با شناخت زمان و بهرهگیری از تجربیات تاریخی بشر و با رجوع به مبانی دینی و مذهبی خود، این گفتمان را پیدا و از آن دفاع کنیم.
وی دفاع از "جمهوری اسلامی" را رسالت اصلاح طلبی در این دوران دانست و بیان کرد: انقلاب ما به این نتیجه رسید که نظام مورد توجه آن جمهوری باشد. جمهوری نیز در طول تاریخ، تحول مفهومی و مصداقی پیدا کرده است و ما باید در این زمان و این افق، جمهوری را معنا کنیم و بدانیم چیست. منظور از اسلامی نیز اسلامی است که در عین پر کردن خلأها و نقاط منفی نظام های پیشرفته‏ی بشری، با چارچوب‌ها و معیارهای اصلی جمهوریت سازگار باشد. ما نمی‌توانیم اسلامی داشته باشیم که با آزادی- که پایه‏ی جمهوریت و دموکراسی است- در تعارض باشد. البته دموکراسی و جمهوریت با هم فرق دارند، جمهوری نوعی از دموکراسی است در مقابل لیبرال دموکراسی.
خاتمی توضیح داد: یکی از پایه‌های اساسی در نظام‌های مدرن، مردم هستند. مردم قدرت منتشر هستند یعنی قدرت متعلق به یکایک افراد است و قدرت متمرکز برآمده از آن قدرت منتشر است یعنی هیچ پایگاهی برای قدرت متمرکز یا دولت به معنی عام کلمه به رسمیت شناخته نمی‌شود مگر آنکه برآمده از رای و نظر آزاد مردم باشد. طبعاً این دولت متمرکز در مقابل تک تک افراد مسوول است و باید پاسخگو باشد و قدرتی نیست که هر کاری بخواهد بکند و مردم هم مجبور باشند از او اطاعت کنند. اینست آنچه که بشر در طول تاریخ و با تجربه‏ ای که کرده است ، به این نقطه‏ی مهم رسیده است : برآمدن قدرت متمرکز از قدرت منتشر و مسوولیت قدرت متمرکز در برابر قدرت منتشر و نیز توان و حق قدرت منتشر در جابجایی قدرت متمرکز بدون توسل به زور و در صورتی که آن را نخواهد.
وی مصلحت و خیر عمومی را یکی از اموری دانست که جمهوریت به آن پایبند است و افزود: اینجا ممکن است سوءتفاهمی پیش بیاید که نظام‌های توتالیتر مارکسیستی و کمونیستی و فاشیستی هم معتقدند که از خلق نمایندگی می‌کنند و خیر جامعه و مصلحت جامعه و جهت تکاملی تاریخ را می‌دانند که این مراد از خیر و مصلحت عمومی نیست. خیر و مصلحت عمومی که در جمهوریت مطرح می شود را مردم تشخیص می‌دهند و با رای مردم و سازوکارهایی که ایجاد می شود تأمین می گردد.
خاتمی با اشاره به نظامهای استبدادی که در آن رفتار و گفتار شاه یا حاکم تبدیل به قانون می شود، بیان کرد: در دموکراسی‌ها، نظر اکثریت است که برای حکومت، حد ایجاد می‌کند و در نظام‌های مدرن و جمهوریت، با سازوکار مردمی، مصلحت عمومی تشخیص داده می شود . جمهوری یعنی این و ما افتخار می‌کنیم که از دل انقلاب، جمهوری شکل گرفت؛ منتها با قید اسلامیت. در جوامعی مثل ایران که هویت دینی دارد، آن خواست تاریخی جامعه یعنی نظام مردم سالار، نظام آزاد، نظام پیشرو و نظام طرفدار پیشرفت نمی تواند محقق شود مگر آنکه با آن هویت دینی سازگار باشد و برای همین است که در جوامعی مثل ما جنبش هایی که نسبتی با دین نداشته یا با دین مقابله داشته اند، ولو آزادی‌خواه یا عدالتخواه بوده اند به موفقیت نرسیدند و نتوانستند زبان توده و احساسات آنها و هویت تاریخی آنها را که بستر اصلی حرکت است، درک کنند.
وی ادامه داد: وقتی قید اسلامی به جمهوری اضافه می‌شود هم به خاطر اعتقاداتی است که به دین خدا داریم و هم به خاطر اینکه در این موقعیت تاریخی اگر ما دموکراسی و آزادی می‌خواهیم جز از بستر دین نمی‌تواند محقق شود و بنابراین "جمهوری اسلامی" است. البته اسلام را هم در عرصه‏ی حیات اجتماعی باید به گونه‌ای بفهمیم که با خواست تاریخی و مصلحت تاریخی جامعه و مقتضای روزگار سازگار باشد؛ اسلامی که مدافع آزادی، مدافع حقوق انسان، مدافع پیشرفت جامعه و سازگار با معیارهای جمهوریت است. جمهوریت هم علاوه بر آن معیار و مقدمات اصلی به خاطر آن جان بی‌انتهای انسان باید مزین به آن جنبه‌های معنویت و ارزش‌های الهی باشد.
خاتمی با بیان اینکه در دنیای امروز حزب و دموکراسی، لازم و ملزوم یکدیگر هستند گفت: البته ما احزابی داریم که دموکراسی به معنای امروزش را قبول ندارند؛ گرچه آنها هم حزب هستند گرچه نوعی عوام زدگی و مردم فریبی هم ممکن است در آنها وجود داشته باشد که به ظاهر جنبه‏ی مردمی به آنها بدهد اما نه اینکه مردم دارای آزادی و تفکر و تصمیم قاطع و تعیین کننده در عرصه‌ها باشند. باید توجه داشت که دو جریانی که به نظام‌های تمامیت‌خواه یا توتالیتر انجامید، چه نازیسم و فاشیسم و چه کمونیسم، هم متکی به حزب بودند اما وقتی ما می‌گوییم حزب، منظورمان حزبی است که به صورت طبیعی از متن جامعه برمی آید و در رشد خود جامعه نقش دارد. چنین حزبی با دموکراسی همسوست.
وی توضیح داد: وقتی ما می‌گوییم دموکراسی، می‌دانیم که دموکراسی هم مشکلاتی دارد؛ ولی این مرحله‌ای از مراحل سیر تاریخی و کمالی انسان است که در مقابل استبداد و الیگارشی و تمامیت خواهی آدمی به آن رسیده است و در واقع دموکراسی، کم هزینه‌ترین و پرفایده‌ترین نظام است گرچه در دموکراسی هم عیب و نقص هست خود غربی‌ها هم در این زمینه کار کردند که آیا دموکراسی به دیکتاتوری اکثریت نمی‌انجامد؟ چه راهکاری وجود دارد که اکثریت محور باشند؟ اما دیکتاتوری اکثریت نباشد.
خاتمی افزود: غرض این است که طبع بشر امروز پذیرفته است که دموکراسی با همه تعبیرهای مختلف و ابهاماتی که در آن است، مناسب‌ترین شیوه‌ایست که برای زندگی بشر به کار می آید و به نظر من، درک امام از زمان و مکان و در اثر بینش درست ایشان سبب شد جمهوری اسلامی و مردم سالاری سازگار با دین را برای جامعه‏ی مطرح کنند. این را بگذارید در کنار آنچه گروه هایی نظیر داعش و طالبان و دیگر اسلام گرایان از خلافت اسلامی و امارت مومنان می گویند. اینکه چه چهره‌ای از اسلام نشان می‌دهند و چه جنایانی نسبت به انسان می‌کنند در حالی که امام (ره)، جمهوری اسلامی را مطرح کردند و ما باید دنبال آن باشیم و به جلو برویم.
خاتمی یادآور شد: قبول دارم که خواست دموکراسی در صورتی می‌تواند موثر و مفید و پایدار باشد که با فرهنگ دموکراسی همراه باشد اما اینها چیزهایی نیست که با فرمان و بخشنامه‏ ایجاد شود بلکه در طول زمان شکل می گیرد. با همه‏ی عیب‌هایی که غربی‌ها دارند، ببینید برای استقرار نظام‌های دموکراتیک چقدر جنگ و خونریزی شده تا بالاخره این بوجود آمده است. حالا فرهنگ متناسب با خودش هم بوجود آمده است. گرچه متأسفانه غرب اگر در درون خود این تحولات را ایجاد کرده اما در عرصه‏ی بین‌المللی خیلی ضددموکراتیک و ضدانسانی عمل کرده است.
وی گفت: من در ادامه‏ی مساله‏ی گفت وگوی تمدن‌ها بیان کردم که ما نه تنها جامعه‏ی مدنی در درون چارچوب‌های سیاسی، جغرافیایی خودمان را می‌خواهیم و تبلیغ می‌کنیم و باید استقرار پیدا بکند، بلکه ما به جامعه‏ی مدنی جهانی می‌اندیشیم. اگر لازمه جامعه‏ی مدنی و دموکراسی ملّی اینست که تمام افراد و گروه‌ها حقوق برابر دارند، در عرصه‏ی بین المللی نیز واحدهای مستقل باید باشند به نام دولت- ملت‌ با حقوق برابر که این یعنی دموکراسی جهانی و جامعه‏ی مدنی جهانی است.
خاتمی با بیان اینکه اگرچه دموکراسی، آزادی، پیشرفت و استقلال بیش از یکصد سال خواست جامعه ما بوده اما فرهنگ متناسب با آن ایجاد نشده است، اظهار کرد: گاهی دخالت عوامل بیگانه و گاهی مشکلاتی که نخبگان جامعه داشتند، سبب شده که ما در استقرار نظام تاخیر داشته باشیم. مشروطیت ما با آن عظمت ایجاد شد اما از دل آن دیکتاتوری رضاخانی درآمد به دلیل اشتباهاتی که روشن‌فکران و متفکران ما در آن دوران داشتند و نیز عقب افتادگی فکری. بعد رضاشاه رفت، یک دوره‏ از 1320 تا 1332 ایجاد شد که باز هم دخالت‌های خارجی و ناپختگی روشن‌فکران و نخبگان ما و درگیری‌هایی که داشتند، سبب شد به کودتای 28 مرداد بیانجامد و مشکل ایجاد کند. بنا بر این تجربه تاریخی، ایجاب می کند نخبگان ما به جای اینکه سر مسایل خاص سیاسی و تعصب آمیز و قدرت دعوا کنند، در فکر ارتقای فرهنگ جامعه باشند.
وی با تاکید بر اینکه امروز یکی از رسالت‌های مهم احزاب ما، ایجاد فرهنگ متناسب با آن خواست و مصلحت تاریخی است گفت: احزاب ما مشکل دارند. ما هیچ راهی جز تقویت احزاب و دامن زدن به حضور فعالانه‏ی احزاب در عرصه‏ی حیات اجتماعی نداریم و در درجه‏ی اول خود احزاب باید بتوانند همدیگر را تحمل کنند و ما چاره‌ای جز این نداریم و باید انجام بدهیم.
خاتمی افزود: مشکلات و مسایل فراوانی وجود دارد که باید آن را حل کنیم تا جامعه به حزب عادت کند و تاثیرگذار باشد. البته در جوامعی مثل ما که با یک لبخند یک مرتبه یک حزب درست می‌شود و با یک اخم، حزب از بین می‌رود، تاثیرگذاری احزاب در جامعه کم و نامطمئن است اما چاره‌ای نیست، باید به همین صورت جلو برویم.
رییس دولت اصلاحات در ادامه به هویت احزاب اشاره و بیان کرد: اگر حزبی می‌خواهد فعالیت کند، در درجه‏ی اول باید شناسنامه داشته باشد و شناسنامه‏ی آن، مرام‌نامه‏ی آن است. کدام یک از احزاب کنونی، مرام‌نامه دارند و مرام‌نامه‏ی کدام آنها منطقی و مورد پسند مردم است؟ حزب باید بر اساس مرامنامه تکلیف خود را برای آموزش نیروها و تربیت جامعه و ارزیابی کار خود روشن کند. مرام‌نامه هم همینطور به سادگی و با یک نشست و برخاست درست نمی‌شود، باید عالمانه، متفکرانه و با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و مطالعات فراوان فراهم آید و بعد هم به صورت دموکراتیک کل جمع آن را قبول کنند و مبنای کار قرار گیرد، البته نباید مطلق‌گرایی کنیم و باید این را درنظر داشته باشیم که این مرام نامه هم می تواند حرف نهایی نباشد و مورد اصلاح قرار گیرد.
وی افزود: خود اصلاحات هم در درجه‏ی اول دائماً باید مشغول اصلاح باشد و جلو برود. مرامنامه یک حزب اصلاح طلب هم طبعاً باید این انعطاف‌پذیری را داشته باشد که با توجه به مسایل زمان و مکان و مقتضیات روز بتواند خود را نو و تازه و مشکلات خود را حل کند و جلو برود.
خاتمی در ادامه اصلاح طلبی را یک جریان تاریخی و یک پروسه دانست و بیان کرد: تشکل های اصلاح‌طلب به میزان اینکه با آن جریان اصلاح‌طلبی تاریخی چقدر نزدیکی و قرابت دارند، ارزیابی می‌شوند.
وی گفت: در تدوین مرامنامه باید به یک مساله مهم توجه شود و آن اصل دفاع همه جانبه از جمهوری اسلامی است؛ فهم جمهوری به گونه‌ای که با معیارها و چارچوب‌های اصلی اسلام سازگار باشد و فهم اسلام به گونه‌ای که با معیارها و چارچوب‌های جمهوریت سازگار باشد. در این زمینه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و گفت وگوی ما با دیگر جریانها بیشتر از اینکه گفت وگوی سیاسی باشد، گفت وگوی فکری است. آیا همه‏ی ما جمهوریت را قبول داریم؟ و آیا اسلامی که می‌گوییم با جمهوریت سازگار است؟
خاتمی افزود: اسلام مورد اعتقاد ما، دین جاودانه‏ی خداست، اصول ثابت و محکمی دارد، گرچه درباره‏ی اصول هم می‌شود برداشت‌های مختلفی کرد اما در عرصه‏ی حیات اجتماعی، اسلام اگر جاودانه است باید بتواند در هر زمان و مکان پاسخگوی سوالات و نیازهای جامعه باشد. ما نمی‌توانیم پاسخ به پرسش های جامعه‏ی 600 سال و 800 سال پیش –که در زمان خود کارآمد بوده – را به جامعه امروز تحمیل کنیم اینجاست که اجتهاد پویا در عرصه‏ی حیات اجتماعی خیلی موثر می‌شود. ما اسلام را در عرصه‏ی حیات اجتماعی باید به گونه‌ای بفهمیم که با جمهوریت سازگار باشد جمهوریت هم اصول و مقوّمات خود را دارد. بنابراین اولین مساله‌ مورد توجه این است که از چه دفاع می‌کنیم؟ من پاسخ می دهم، جمهوری اسلامی.
وی با تاکید براینکه احزاب اصلاح طلب در هر دو وجه جمهوریت و اسلامیت باید کار کنند گفت: موضوع دیگری که باید مورد توجه احزاب باشد، ارزش‌های اسلامی و انقلابی است که این ارزش ها متناسب با نیازها و مقتضیات جامعه باید شناسایی و عرضه شوند. گاهی چیزهایی به نام ارزش مطرح می‌شود که به نظر ما در این موقعیت ضدارزش است؛ باید اینها را مشخص کنیم. وقتی می‌گوییم به ارزش‌های اسلامی و انقلابی پایبند هستیم، باید کاملاً مشخص کنیم که چه می‌گوییم وگرنه هرکسی می‌تواند بگوید من انقلابی ام و مسلمانم وهر کسی که خلاف من فکر می‌کند، نابود باید گردد و باید برود؛ اینطور که نمی‌شود. ما باید در این زمینه فکر کنیم و دقیق و پایبند به چارچوب‌های اصلی که انقلاب و ارزش‌های دینی دارد، کار کنیم و جلو برویم.
خاتمی در این دیدار به تبیین مراحل انقلاب پرداخت و بیان کرد: انقلاب دو مرحله دارد؛ مرحله‏ی تخریب و مرحله‏ی ایجاد. بسیاری از انقلاب‌ها در همان مرحله‏ی تخریب ماندند و موفق نشدند دست به ایجاد نظمی تازه بزنند و بسازند و کار کنند. در مرحله‏ی تخریب، انقلاب یک ظهور و بروز‌هایی دارد، در مرحله‏ی ساختن چیز دیگری. و امروز معتقدم که مهم ترین رسالت انقلابی ما ساختن ایرانی آباد، آزاد و مستقل است؛ آزاد به معنی تام کلمه، مستقل به معنی تام کلمه و پیشرو و آباد به معنی تام کلمه. هرکس در این زمینه کار کند، انقلابی است.
وی همچنین به وجود دشمنان انقلاب اشاره و توصیه کرد: همه باید هوشیار باشیم و در مقابل آنها بایستیم و واقعاً هم دشمن ستیزی را با توجه به ساختن کشور باید در نظر داشته باشیم، گول نخوریم. نگوییم که حالا دیگر تمام شد. انقلاب شد و دیگر نباید متوجه باشیم و مبارزه با استعمار و استکبار را کنار بگذاریم. معتقدم که هشدارهای مرتبی که امام می‌دادند، هشدارهای مرتبی که رهبری می‌دهند اینها همه توجه به این مساله دارد.
خاتمی گفت: مساله‏ی مهم بعدی، نگاه به امنیت کشور است یعنی شما به عنوان حزب اصلاح‌طلب یا کسانی که امروزی‌تر هستید و دلبسته‏ی انقلاب و کشور و مردم هستید، باید به امنیت کشور توجه داشته باشید. البته امنیت را نباید فقط امنیت حاکمان و جکومت بدانید که اگرچه مهم است اما امنیت باید عام باشد، یعنی همه‏ی مردم احساس امنیت کنند. مهم‌ترین مساله ایجاد اعتماد میان حکومت شوندگان و حکومت‌کنندگان است که این خود پشتوانه‏ی امنیت حکومت خواهد بود و هم این اعتماد امنیت لازم را به جامعه می‌دهد و برای این اعتماد حکومت باید در خدمت مردم باشد و اثبات کند که در خدمت مردم است و احزاب باید به دنبال این بروند.
وی در ادامه با بیان اینکه باید از دولت و نظام برای عملی کردن وعده های خود حمایت کنیم اظهار کرد: ممکن است این دولتی که روی کار آمده، صد در صد مورد قبول خیلی‌ها نباشد که من برای همه‏ی آن‌ها احترام قائل هستم، اما ما می‌توانیم این توقع را داشته باشیم که مطالبات مردم و کسانی که رای دادند مورد توجه باشد و اعضای دولت و افرادی که سرکار هستند، بتوانند مطالبات را محقق سازند.
خاتمی گفت: آقای رییس جمهور مواضع خوبی داشتند و دارند و معتقدم که دنبال کار هستند؛ ما هم باید همواره یادآوری کنیم که مطالبات مردم یادتان نرود. بالاخره اگر اکثریتی رای دادند نوعی خواست و مطالبه داشتند. یکی از مطالبات عام که حتماً باید در اولویت قرار بگیرد، وضع اقتصاد، معیشت، صنعت، تولید، اشتغال و عدم وابستگی به بیگانه است. در عین حال از امکاناتی که در دنیا وجود دارد با حفظ استقلال باید استفاده کنیم، من فکر می‌کنم خود اقتصاد مقاومتی این جهت را تا حد زیادی تامین می‌کند و دولت هم موظف است که آن را به درستی و خوبی اجرا کند و کار را انجام بدهد و جلو برود. مسایلی هم هست که به آن صورت عام نیست اما بالاخره اکثریت خواست دارند، به آنها وعده داده شده است، آنها هم باید تحقق پیدا کند بخصوص دفاع از مردم، حقوق مردم، حقوق شهروندی مردم، آزادی‌های مشروع در جامعه، بازتر شدن فضا، تبدیل فضای امنیتی به فضای سیاسی و مسایل دیگری که به مردم قول دادیم.
وی افزود: تردیدی ندارم که آقای رییس جمهور از دوستان و همکاران خودشان تحقق وعده ها را خواهند خواست اما احزاب نیز باید مطالبات مردم را دنبال کنند در عین حال واقعیت‌ها را در نظر بگیرند، ما نمی‌توانیم درخواست‌هایی از حکومت داشته باشیم که بیرون از امکانات است زیرا امکانات حکومت محدود است، معذوریت‌ها و محدودیت‌های حکومت هم زیاد است اما در عین حال اینکه جامعه اطمینان داشته باشد که ما داریم از آن مطالبات دفاع می‌کنیم و جهت کلی ممکلت هم به سوی آن مطالبات است، این مساله‏ی مهمی است.
وی در ادامه بر اهمیت نقد در جامعه تاکید و بیان کرد: ما نقد باید کنیم البته نقد را هم فقط به کوتاهترین دیوار که دولت مظلوم است، متوجه نکنیم، اگرچه دولت حتماً باید نقد شود اما نقد را همه جا می‌توانیم ببریم. نقد غیر از تخریب و ناسزا گفتن و سرهم کردن مطالب درست و نادرست و انتقام‌گیری از افراد یا گروه‌هاست. نقد دیدن واقعیت‌هاست، خوب‌ها و بدها. تلاش برای تقویت خوب ها و از بین بردن ضعف‌هاست.
خاتمی توصیه کرد: نقد کنید. خودتان را نقد کنید، حکومت را نقد کنید، با کار کارشناسی همه جریانها را نقد کنید؛ اشکال ندارد. هرجایی که نقد نباشد، به پوسیدگی و فساد می‌انجامد. نقد باید باشد و کار مهم احزاب، نقد است نه تخریب و مچ‌گیری!
وی در ادامه فرهنگ سازی و تربیت نیروهای کارآمد را یکی دیگر از وظایف مهم احزاب دانست و گفت: با تربیت نیروهای کارآمد باید جلوی این انقطاع نسلی گرفته شود. الان نسل اول انقلاب تا حدودی هم نسل دوم انقلاب یا از رده خارج شده اند یا در حال خروج هستند. چه کسانی می‌خواهند بیایند جای آنها را بگیرند؟ شما بالاخره گرایشی دارید، رویکردی دارید، رویکرد شما هم اسلامی و انقلابی و مردمی است، باید بتوانید نیروها را تقویت کنید تا نگذارند پرچمی که ملت انقلابی ما به دست گرفته بیفتد. دولت اعتدال یا دولت اصلاح طلب هم باید زمینه را باز کند برای اینکه نیروهای خوب وارد عرصه‏ شوند.
وی با تاکید بر ضرورت میدان دادن به جوانان و زنان کارآمد در رده های میانی در شرایطی که حضور آنها در دولت امکانپذیر نشده، اظهار کرد: باید اقوام، گروه ها و جریانات مختلف، هر کسی احساس کند که در عرصه است و بخصوص جوانان ما اعم از زن و مرد میدان پیدا کنند و بیایند در عرصه و کار کنند.
خاتمی ضمن تاکید بر تقویت احزاب یادآور شد: ما در وضعیتی قرار داریم که فعلا ناچاریم جبهه‌ای حرکت کنیم اما در عین حال هر حزبی، هر جریانی می‌تواند برنامه‏ی خاص خود را داشته باشد. بگوید اگر من روی کار بیایم این برنامه‌ی من است و نیز شناسایی کنیم نیروهایی که می‌توانند این برنامه را پیاده کنند.
وی در پایان گفت: ما نیاز داریم که بیشتر کنار همدیگر باشیم و به استفاده‏ی بهتر از نیروها بیاندیشیم، به ملاحظات امنیتی، سیاسی و فرهنگی فکر کنیم و همه با هم دست به دست هم بدهیم و این کشور را که در سایه‏ی انقلاب مسیر تازه‌ای را پیدا کرده، شتابان‌تر و کارآمدتر طی کنیم تا ملت ما به آن خواست‌های تاریخی اش برسد.
در ابتدای جلسه دبیر کل محترم حزب ندا درباره اهداف و دست آوردهای حزب ندا و عزم و قصد آن برای خدمت به انقلاب و مردم توضیح داد و نیز گزارشی از عملکرد حزب در مدتی که تاسیس شده است و نیز کنگره ای که اخیراً منعقد شد، داده شد.

 
 
تعداد بازدید: ۱۹۷۰۸

 
آرشیو
جستجو براساس تاریخ
 
تازه‌ترین خبرها
۱ مرداد ۱۳۹۸
گفت‌وگو یا فاجعه؟ سرمقاله گاردین به قلم سید محمد خاتمی
۲۹ تير ۱۳۹۸
سیدمحمد خاتمی: تشکل‌های اجتماعی می‌توانند توقعات جامعه را تنظیم کنند
۲۲ تير ۱۳۹۸
سیدمحمد خاتمی: به خاطر ایران باید فداکاری کنیم
نمایش تمام خبر‌ها »
  سید محمد خاتمی , رئیس جمهور, Mohammad khatami, khatami , khatami.ir, president , sayyid mohammad khatami,