درباره سایت  |  نقشه سایت  |  گزارش اشکال در سایت امروز، دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۸
RSS RSS چیست؟ 
 
 
 
 
  
۴ اسفند ۱۳۸۹
دیدار با جمعی از اساتید دانشگاهها و روحانیون

سید محمد خاتمی در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه و روحانیون به مناسبت فرارسیدن ایام میلاد فرخنده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت امام جعفر صادق علیه السلام که روز اخلاق و مهرورزی نام گرفته ضمن تبریک به حاضران این عید بزرگ را به عموم مسلمانان جهان و آزادگان عالم تبریک گفت.

رئیس جمهوری سابق ایران به اشاره به موج فراگیر و خیزش درخور تحسین علیه بیداد و خودکامگی و فساد توسط مردم خاورمیانه، این منقطه را از نظر راهبردی، سیاسی و اقتصادی در جهان امروز حیاتی خواند. وی خاورمیانه را خاستگاه پیامبران بزرگ خدا و مرکز تمدن های جهانی و سرشار از منابع طبیعی که حیات و اقتصاد و تکنیک جهان به آن وابسته است دانسته و افزود: خاورمیانه همیشه مورد طمع قدرتهای سلطه گر و توسعه طلبی بوده که راه کار را پشتیبانی از حکومت های مستبد در منطقه دانسته اند که چون جایگاهی در میان مردم خود ندارند ناچار وابسته به آن قدرتها می شده و می شوند. در حالیکه مردم رشید این منطقه و ملتهایی که دارای سابقه درخشان تاریخی و مدنی هستند بیش از هر جا شایستگی برخورداری از نظامها و حکومت های برآمده از رأی و اراده مردم و تأمین کننده منافع آن ملتها را دارند و متأسفانه از آن محروم بوده اند.

در بیش از یک صد سال اخیر ملتهای این منطقه نسبت به حقوق و جایگاه خود آگاهی روزافزون یافتند و برای دفع و رفع استبداد و استعمار تلاش کردند و قیامهای ارجمندی را ترتیب دادند. هر چند با کمال تأسف در بیشتر موارد این قیامها و نهضتها یا در آغاز شکست خورد یا در ادامه منحرف شد و دوباره دیکتاتوری و وابستگی حاکم شد ولی مردم هیچ گاه از حرکت باز نایستادند.

اگر امروز موج قیام و نهضت فراگیر می شود در ایران عزیز 30 سال زودتر انقلاب رخ داد که نشانه ظرفیت و شایستگی مردم است و خوشبختانه امروز و در عصری که ارتباطات گسترده سبب شده است و هیچ چیز و هیچ امری از انظار عمومی مخفی نمی نماند شاهد خیزش عظیم در منطقه هستیم.

رئیس بنیاد گفت و گوی تمدن ها حرکت های مردمی اخیر را غلیان خشمی فروخورده علیه خودکامگی و استبداد دانست که تابسوز ترین درد تاریخی است و در ادامه افزود: این حرکت ها در جهت آزادی و رفع تحقیر ملتها توسط مستبدان و استعمارگران و نشانه رشد انسان امروز که جز به تأمین حاکمیت بر سرنوشت خود تن نمی دهد.

درست است که وابستگی به بیگانه، هم پیمانی با رژیم صهیونیستی، رواج ظلم و تبعیض و برباد رفتن منابع طبیعی این کشورها همگی انگیزه هایی برای این قیام ها و عواملی برای فهم درست این حرکت ها است ولی نباید از یک علت بزرگ که وجه مشترک این قیامهای متعدد است غافل ماند و آن اینکه در همه این کشورها وجه غالب، وجود حکومت های خود کامه ای بوده است که دست در دست بیگانه با زور و سرنیزه و سرکوب و ایجاد فضای رعب و مشت آهنین بر مردم حکومت کرده اند. به همین دلیل می بینیم که قیامها علیه نظامهای مختلف دیکتاتوری است که بعضاً هم پیمان اسرائیل و دارای وابستگی آشکار به قدرتهای بزرگ هستند و بعض دیگر سیاست اصلی خود را مخالفت با غرب بخصوص آمریکا قرار داده اند و همواره شعار های انقلابی و ضد صهیونیستی داشته اند.

سید محمد خاتمی در ادامه دیگر عوامل دخیل در خیزشهای مردمی خاورمیانه را بر شمرد و تصریح کرد: در بعضی از این کشورها چهره خشن فقر و تبعیض آشکارتر بوده و در پاره ای دیگر حتی در عرصه اقتصادی و رسیدگی به مردم وضع بهتری وجود داشته است ولی آنچه مشترک است خودکامگی حاکمان بریده از مردم و نادیده انگاشته شدن حق و حرمت ملت و تحمیل خفقان و سلب آزادی های اساسی و مشروع بوده است. به هر حال آنچه پیش آمده است مطمئناً تا استقرار حکومت های مردمی و عقب نشینی کامل حکومت های مستبد و زورگو و حامیان آنها ادامه خواهد یافت و این پدیده ای است مبارک و واقعه مهمی که جهان اسلام و خاورمیانه با آن روبرو است. گرچه مردم در قیام خود در تونس، مصر، لیبی و نقاط دیگر هزینه سنگینی پرداخته و می پردازند و قربانیان فراوان داده و می دهند. بخصوص آنچه در لیبی رخ می دهد شاید بزرگترین فاجعه و جنایت علیه بشریت باشد ولی به یاری خداوند نتیجه کار شیرین است و ملت شریف و آزاده ایران نیز همراه، همدل و پشتیبان این ملت ها است.

رئیس جمهوری سابق ایران سپس با اشاره به زوایای گوناگون انقلاب اسلامی ایران این حرکت بزرگ مردمی را فراگیرترین انقلابی دانست که در دوران اخیر رخ داده است و افزود: مردم بزرگوار ایران با دستهای تهی در مسیر خواست تاریخی خود برای آزادی، استقلال، عدالت و پیشرفت با رهبری ممتاز امام به پا خاستند و حکومت و نظام فاسدی را سرنگون کردند که مورد پشتیبانی قدرتهای سلطه گر بود. اکثریت مردم ما مسلمانند و انگیزه های دینی در آنان قوی است و هموطنان غیر مسلمان هم در شعارهای انقلاب و خط مشی ترسیم شده از سوی امام و انقلابیان مسلمان و در جمهوری اسلامی تأمین خواستهای تاریخی خود را که از جمله برخورداری از حقوق انسانی و حق تعیین سرنوشت و آزادیهای اساسی و تأمین منافع ملی که متعلق به همه ملت از هر آیین و گرایش است دیدند و جمهوری اسلامی با رأی و اراده مردم مستقر شد.

سید محمد خاتمی سپس با اشاره به چهره های متفاوت ارائه شده از اسلام در این رهگذر تصریح کرد: این موضوع را از یاد نبریم که در طول تاریخ دو گونه اسلام عرضه شده است و بخصوص در دوران جدید این دو چهره از اسلام آشکارتر بوده است. افراط، خشونت، ظاهرپرستی، نادیده انگاشتن حق و حرمت مردم به نام اسلام و هدف آن جایگزین کردن استبداد با لعاب تقدس به جای استبداد ناصالح و نامقدس بوده است که نمونه آن را در گوشه و کنار جهان از جمله در همسایگی خود دیدیم. امری که اولاً افکار عمومی جهان امروز را علیه اسلام عزیز تحریک کرد و ثانیاً بسیاری از مسلمانان از اینکه چنین حکومت هایی روی کار بیایند نگران شدند. ثالثاً دشمنان آزادی و استقلال و منافع ملتهای مسلمان نیز بهانه یافتند تا دشمنی خود را علیه اسلام و ملتهای مسلمان توجیه کنند.

و اسلام دیگر، اسلام عدالت، اسلام اخلاق، اسلام آزادی و اسلام مردم سالاری بود که در انقلاب ما چهره درخشان خود را نشان داد و طبیعی است که جمهوری اسلامی می توانست و می تواند الگویی باشد برای همه آنان که به اسلام پای بندند و هم آزادی و مردم سالاری و پیشرفت را می خواهند. به همین دلیل است که دلبستگان صادق به انقلاب و ایران و مردم اینقدر بر جمهوریت نظام اسلامی تأکید می کنند و بر اصول قانون اساسی بخصوص آنچه مربوط به حقوق ملت و مردم است پا می فشارند.

سید محمد خاتمی با ابراز نگرانی از اقدامات تخریبی صورت گرفته در ماههای اخیر تصریح کرد: آیا باعث ناراحتی و نگرانی نباید باشد وقتی جریان یا جریانهایی می کوشند دست آوردهای بزرگ انقلاب را نادیده انگارند، بلکه آن را دگرگونه جلوه دهند؟ وقتی بنا باشد همه مسؤولان طراز اول که مورد تأیید امام، مردم و رهبری بوده اند انسانهای فاسد، منحرف و ضد انقلاب معرفی شوند آیا مردم جهان حق ندارند این شبهه را پیدا کنند که پس حاصل انقلاب، فساد و انحراف بوده است؟ و آیا این بزرگ ترین جفا به انقلاب نیست؟ آیا اگر فضا باز باشد قانون اساسی مبنای عمل قرار گیرد و انتقاد و حتی اعتراض در چارچوب قانون آزاد باشد. نصیحت مسؤولان کشور و نقد و ارائه آزاد اندیشه یک ارزش به حساب آید، به جمهوری اسلامی خدمت نشده است؟

رئیس بنیاد گفت و گوی تمدن ها با تأکید بر لزوم حرکت به سوی استقرار فضای آرام و به دور از تنش در جامعه تصریح کرد: گفتیم و باز هم می گوییم که کشور به همه نیروهای مخلص نیازمند است خواه منتقد باشند خواه نباشند. انتظار بوده و هست که پس از قریب دو سال تنش بی جا که با گفت و گو و تعامل و رعایت حقوق ملی و شهروندی قابل حل و پیشگیری بود و هنوز هم هست با تدبیر و حکمت راه بر همدلی و پیشرفت همه جانبه کشور گشوده شود.

به جا بود که زندانیان که نوعاً انسان های امتحان داده و صادق و مؤمن اند آزاد شوند نه اینکه این روزها شاهد دستگیری های گسترده تازه و ایجاد محدودیت مجدد برای کسانی باشیم که اندکی از محدودیت آن ها کاسته شده بود و یا امید به کاسته شدن آنها می رفت.

سید محمد خاتمی در ادامه با اشاره به حصر خانگی مهندس موسوی و مهدی کروبی ضمن ابراز نگرانی از ادامه این روند تأکید کرد: چرا باید کسانی چون جناب مهندس موسوی و جناب آقای کروبی و همسرانشان که سابقه درخشان در انقلاب و جمهوری اسلامی دارند و در دلبستگی شان به اصل انقلاب و نظام تردیدی نیست دچار حصر و محدودیت شوند و بی مهابا به انواع تهمت ها متهم شوند.

با کمال تأسف چنین اقدامهایی سبب می شود که زمینه ای فراهم آید تا کسانی که نه نظام را قبول دارند و نه خیر ایران و ایرانی را می خواهند میدان داری و احیاناً از احساسات پاک مردم بخصوص جوانان سوء استفاده کنند.

آیا وجود ارتباط این عزیزان و نخبگان دیگر با مردم و جوانان، خود سبب مهار شدن غلیانها و جلوگیری از سوء استفاده کسانی نخواهد شد که می خواهند اعتراض ها را متوجه اصل نظام کنند؟ در حالی که واقعاً چنین نیست؟

بگذرم از ناسزاها و تهمت های یکطرفه که هر روز متوجه این برادران و دیگر شخصیت های مورد علاقه مردم می شود و فضا را آلوده می کند.

امیدوارم در آستانه سال نو با حرکت به سوی رفع حصر و محدودیت و آزادی زندانیان و ایجاد فضای امن و آزاد و ایجاد فضای شایسته این مردم که در آن رأی و اراده ملت تعیین کننده باشد، همگان حق انقلاب و جمهوری اسلامی را ادا کنیم. ان شاء الله.

در آغاز این دیدار حاضران ضمن ادای احترام به قیام های در خور تحسین مردم مصر و تونس و لیبی و سایر کشورهای مسلمان از حصر و محدودیت بزرگوارانی که مورد اعتماد و علاقه بیشتر مردم و صاحب خدمات درخشان در انقلاب و کشور بوده اند اظهار تأسف کرده و بر لزوم همدلی و شکیبایی و استقرار همه جانبه قانون اساسی و دفاع از آزادی و آرمانهای انقلاب و امام تأکید کردند.

 
 
تعداد بازدید: ۳۴۹۰۸

 
آرشیو
جستجو براساس تاریخ
 
تازه‌ترین خبرها
۲۹ تير ۱۳۹۸
سیدمحمد خاتمی: تشکل‌های اجتماعی می‌توانند توقعات جامعه را تنظیم کنند
۲۲ تير ۱۳۹۸
سیدمحمد خاتمی: به خاطر ایران باید فداکاری کنیم
۱۵ تير ۱۳۹۸
سیدمحمد خاتمی: در عین حفظ عزت و تمامیت ارضی ایران، به سوی ماجراجویی نرویم
نمایش تمام خبر‌ها »
  سید محمد خاتمی , رئیس جمهور, Mohammad khatami, khatami , khatami.ir, president , sayyid mohammad khatami,