درباره سایت  |  نقشه سایت  |  گزارش اشکال در سایت امروز، سه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸
RSS RSS چیست؟ 
 
 
  عکس از: علی اصغر خاکساری
 
 
  
۱۱ آذر ۱۳۸۹
بهبود اوضاع در گرو اطمینان بخشی به برگزاری انتخابات آزاد و سالم با مشارکت همه گروه ها و آحاد جامعه

رئیس جمهوری سابق کشورمان با مروری مجدد بر مفهوم جمهوری مورد نظر انقلاب مردم ایران، آن را میزان بودن رای مردم؛ یعنی برآمدن قدرت از اراده و رضایت مردم و مسئول بودن صاحبان قدرت در برابر مردم و مهار شدن قدرت با نهادهای مردم بنیاد و طبعا آزادی اندیشه و بیان وانتقاد معرفی کرد و با اشاره به فضای موجود، بهبود اوضاع را در گرو اطمینان بخشی به آینده ای دانست که در آن با انتخابات آزاد و سالم زمینه مشارکت همه گروه ها و آحاد جامعه در عرصه سرنوشت فراهم آید.
سید محمد خاتمی در دیدار با تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی که به مناسبت عید غدیرانجام شد، با اشاره به اینکه قرار بود این نشست مقارن با عید سعید غدیر صورت گیرد که به تاخیر افتاد، گفت: برای همه مومنان و آزادگان جهان و کمال جویان همیشه و همه جا غدیر است، زیرا غدیر تنها یک حادثه تاریخی نیست، بلکه جریان شکوهمندی است در کل تاریخ بشر.
وی ضمن تبریک این عید سعید به حاضرین در جلسه با بیان این که "انتظار داشتیم به مناسبت این عید و با الهام از روش و منش مولی امیر المومنین (ع) شاهد آزادی همه زندانیان سیاسی حوادث اخیر باشیم"، تصریح کرد:این افراد را نوعا می شناسم؛علاقه مند به انقلاب و ایران و هر کدام در جای خود منشا خدماتی بوده اند که روا نبود با آنان اینگونه رفتار شود.
خاتمی با تاکید بر این که آزادی آنان می توانست فضای آکنده از کین توزی و تهمت و بدبینی را تلطیف کند، گفت: البته بیش از آن انتظار ما این بوده و هست که از فضای تهدید و محدودیت به فضای امن وآزاد که مبنای رفتار همگان به خصوص حکومت؛"قانون اساسی" باشد گذر کنیم.
وی با تاکید بر این که بهبود اوضاع در گرو اطمینان بخشی به آینده ای است که در آن با انتخابات آزاد و سالم زمینه مشارکت همه گروه ها و آحاد جامعه در عرصه سرنوشت فراهم آید، از شرایط مذکور به عنوان عاملی که دل ها را به هم نزدیک تر می کند، نام برد وافزود:در این شرایط همگان در برابر تهدید های درونی و بیرونی در خدمت جامعه و کشور خواهندبود، زیرا انقلاب متعلق به همه است نه گروه و جریان خاص.
رییس بنیاد باران در ادامه سخنان خود به وجهه دیگر ارتباط غدیر با ایران و انقلاب اسلامی پرداخت وگفت:غدیراما با ایران ازیک جهت وباانقلاب اسلامی ازجهتی دیگر ارتباط محکم دارد ایران که از جباریت و ستم و تحقیر به ستوه آمده بود؛ اسلام را در چهره و روش و نش امیرالمونین و خاندان پیامبر یافت.اسلامی ضد استیلا طلبی؛تبعیض و اسلام عدالت خواه و آزادی طلب که به کرامت و حرمت خدایی انسان تاکید داشت.
وی با بیان این که عشق و محبت به مولی اختصاص به شیعیان ندارد، ادامه داد: گرچه شیعیان علاوه بر محبت دل در گرو ولایت مولی دارند ولی همه اقشار ایرانی اعم از شیعه و سنی و غیر مسلمان در محبت نسبت به امام علی مشترکند؛امری که مهمترین پایه وحدت و انسجام ملی ما می تواند باشد.
رییس جمهور سابق کشورمان با یادآوری این که انقلاب ما نیز از آبشخور غدیر آبیاری شد، خاطرنشان کرد:امام بزرگوارمان که تربیت شده مکتب اهل بیت بود در انقلاب با الهام از پیامبر(ص) و علی(ع) پیشنهاد جمهوری اسلامی را داد و فرمود جمهوری به همان معنا که در جهان هست.
وی "جمهوری" را حاکمیت مردم بر سرنوشت معرفی کرد وافزود : جمهوری یعنی میزان بودن رای مردم یعنی برآمدن قدرت از اراده و رضایت مردم و مسئول بودن صاحبان قدرت در برابر مردم و مهار شدن قدرت با نهادهای مردم بنیاد و طبعا آزادی اندیشه و بیان وانتقاد در آن؛علاوه بر اینها حاکمیت ارزش های الهی بر جامعه و به طور خاص در معرفی الگو؛حکومت امام علی را نام بردند.
رییس بنیاد باران همچنین خاطرنشان کرد: بشریت با گذر از دوره های هولناک استبداد و ستم و بی عدالتی و تبعیض دست کم به لحاظ نظری و با پرداخت هزینه فراوان به این نتیجه رسیدکه مردم سالاری و جمهوریت نظام مردمی تر را پدید می آورد و انقلاب ما هم پیشنهاد جمهوری اسلامی را داشت.
وی که از امام علی (ع) به عنوان اولین کسی است که از "حق مردم و وظیفه حکومت" سخن می گفت نام برد خاطرنشان کرد:امام علی (ع) زمانی این مسله را مطرح کرد که حاکمان هیچ مسئولیتی را نمی پذیرفتند و همه چیز و همه کاری را حق خود می دانستند و مردم نیز فقط وظیفه تسلیم و پیروی محض داشتند؛ علی (ع)از "حق مردم و وظیفه حکومت" سخن می گوید.
وی در ادامه با استناد به یکی ازفرمایشات امام علی (ع) { تعلیمکم کیلا تجهلو، و تادیبکم کیما تعلموا } که در آن بر آگاهی بخشیدن به جامعه تاکید شده بود، افزود:مردم حق دارند آگاه باشند و از ورطه جهل و غفلت و بی سوادی رهایی یابند.حق دارند به ادب الهی تربیت شوند تا آگاه و خود آگاه باشند قدر خود را بدانند و دریابند که در چه جایگاهی قرار دارند و نیز شکوفا کردن اداره و اقتصاد جامعه توام با عدالت.
وی "حق جامعه" از نظر امام علی (ع) را آگاهی؛خودآگاهی، آزادی، کرامت، شخصیت مستقل و بر خورداری عادلانه از همه مزایای زندگی معرفی کرد و یادآور شد: اما حق حکومت که مستلزم وظیفه مردم است عبارتست از: وفاء به عهد و پیمان میان حاکم و مردم و پای بندی به بیعت؛نصیحت و خیرخواهی نسبت به حکومت از سوی مردم و آزادی انتقاد و حتی اعتراض ؛انتقاد صحیح و تکامل بخش و نیز حرکت در چارچوب موازین نظام پذیری قانونی و پرهیز از هرج و خود سری.
رئیس بنیاد باران همچنین خاطرنشان کرد:می بینید که آنچه در دنیای امروز به عنوان یک حق مسلم پذیرفته شده است یعنی آزادی بیان؛ انتقاد و اعتراض در کلام امام علی (ع)به عنوان یک وظیفه مطرح شده است.یعنی حکومت حق دارد که مورد نصیحت و انتقاد صحیح جامعه قرار گیرد و یکایک افراد جامعه و نهادها و گروه ها وظیفه روشنگری و انتقاد و اعتراض صحیح دارند.
رئیس جمهور سابق کشورمان با تاکید بر این که امام(ره) نیز مردم را به آزادی بیان و نقد و انتقاد در برابر قدرت تشجیع می کند و دلیری می بخشد.، افزود:انقلاب اسلامی نیز بر این پایه شکل گرفت و پیروز شد و ما نیز جمهوری اسلامی را چنین می خواستیم و می خواهیم بر آن پای بندیم و به اخلاق و معنویت و ارزش های اسلامی و انسانی به خصوص در مورد حاکمان که صاحب قدرتند اعتقاد داریم و اگر اینها نباشد قدرت به وادی فساد می افتد.
وی خاطرنشان کرد :در ورای هیاهوها؛اتهام های ناروا و بد اخلاقی ها از یک سو و ایجاد محدودیت ها برای افراد و گروهها از سوی دیگر چندان مشکل نیست که در یابیم چه کسانی در "خط امام علی(ع)"؛"خط امام خمینی" و "دلبسته به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی" هستند و چه کسانی "در خلاف جهت" حرکت و اقدام می کنند!؟قضاوت جامعه و تاریخ هم روشن است.
سید محمد خاتمی در ادامه با مروری به توصیه قرآن مبنی بر این که "استعینو بالصبر و الصلوه"تصریحکرد:شماعزیزان رابه این توصیه قرآنی سفارش می کنم؛ انسان هایی که هدف والا دارند و به خدا ایمان آورده اند وجوهر انسانی خود را پاس می دارند، در برابر مشکلات از پا در نمی آیند و مایوس نمی شوند، بلکه بدون وادادگی مشکلات را با "صبر" که مصداق بارز آن "روزه" است و "دعا" که مصداق بارز آن "نماز" است و به طور کلی با "ذکر" و"یاد خدا" و با "تسلط بر خویشتن" راه خود را ادامه می دهند.

رییس جمهور سابق کشورمان در پایان خاطر نشان کرد:انشالله راه همه ما و شما راه سربلندی اسلام و ایران و تاکید بر ملاک ها و > میزان هایی است که نظام و انقلاب ما خواستار آن بوده و هست و می باشد و اصلاح راه کارها و راه بردها را در درون نظام و با تکیه بر موازین خود نظام و به خصوص شیوه و روشی که از مولی امیر المونین یافته ایم و با احترام به خواست تاریخی ملت شریف ایران راوظیفه خود می دانیم.

 سید محمد خاتمی همچنین افزود: امیدواریم شاهد نزدیکی بیشتر دل ها به یکدیگر و گذر از وضعیت ناگواری که بزرگترین لطمه اش به اصل نظام و کشور است باشیم ؛ان شالله.

در آغاز این دیدار؛ حاضرین در جلسه ضمن تشریح آخرین وضعیت عزیزان دربند خود به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در زمینه های گوناگون پرداختند و تقاضای خود را نسبت به تامین حقوق قانونی و انسانی و اسلامی زندانیان که بارها به مراجع ذی ربط نیز منتقل کرده اند نیز مطرح کردند و خواستار عملی شدن آنها شدند.

 
 
تعداد بازدید: ۲۶۹۵۷

 
آرشیو
جستجو براساس تاریخ
 
تازه‌ترین خبرها
۱۵ تير ۱۳۹۸
سیدمحمد خاتمی: در عین حفظ عزت و تمامیت ارضی ایران، به سوی ماجراجویی نرویم
۵ خرداد ۱۳۹۸
طرح مباحث ایران‌گرایی افراطی در مقابل اسلام‌گرایی امری انحرافی و مساله‌ساز است
۱ خرداد ۱۳۹۸
به جای سهمیه ۳۰ درصدی، زنان توانمند و شایسته را شناسایی و حمایت کنید
نمایش تمام خبر‌ها »
  سید محمد خاتمی , رئیس جمهور, Mohammad khatami, khatami , khatami.ir, president , sayyid mohammad khatami,